สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563

01/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 16,912 คน (เพิ่มขึ้น 35 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 897 คน (เพิ่มขึ้น 3 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 5,236 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,783 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,367 คน

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,091 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 1,000 คน


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนต่ำกว่า 10 คน ในรอบ 6 วัน ทั้งนี้ จำนวน 4 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ พบผู้ติดเชื้อใหม่ 12 คน มากที่สุดในญี่ปุ่น โดยเป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนเพิ่มเติมในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา ส่งผลทำให้เมืองคิตะคิวชูมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 97 คน ซึ่งจำนวน 34 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ


ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 0.00 น. กรุงโตเกียวเริ่มใช้มาตรการผ่อนคลายระดับ 2 โดยอนุญาตให้สถานที่ให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนสอนพิเศษ โรงละคร โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส และห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการได้ และจะพิจารณาสถานการณ์เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์เพื่อตัดสินใจมาตรการขั้นต่อไป


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19