สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563

02/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563


❖ ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 16,949คน (เพิ่มขึ้น 37คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 898คน (เพิ่มขึ้น1คนจากวันก่อนหน้า) (เอกสารแนบ) 

❖ จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

(1) กรุงโตเกียว 5,249 คน 

(2) จ.โอซากา 1,783 คน 

(3) จ.คานากาวะ 1,368 คน 

(4) จ.ฮอกไกโด 1,096 คน 

(5) จ.ไซตามะ 1,000 คน

 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจำนวน 13 คน โดยมีผู้ป่วยไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อจำนวน 7 คน และพบผู้ป่วยติดเชื้อจากสถานบันเทิงกลางคืนมากขึ้น อนึ่ง ในวันที่2 มิ.ย.63 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจำนวน34 คน ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 19วันที่มีผู้ป่วยใหม่เกินกว่า 30 คน

 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 37 ราย โดยใน จ.ฟูกูโอกะ มากที่สุด 16 ราย รองลงมาได้แก่ กรุงโตเกียว 13 ราย จ.ฮอกไกโด 5 ราย และ จ.กิฟู จ.คานากาวะและด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกแห่งละ 1 ราย 

 พบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในกลุ่ม จนท.การแพทย์ใน รพ. Kita-Kyusu General Hospital ในเขตโคคุระคิตะ เมืองคิตะคิวชู จ.ฟูกูโอกะปัจจุบันมีจำนวนรวมถึง 26 คน โดย รพ.ดังกล่าวได้งดรับคนไข้นอกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19