สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563

05/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 17,078 คน (เพิ่มขึ้น 47 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 910 คน (เพิ่มขึ้น 5 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 5,323 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,783 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,379 คน

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,105 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 1,002 คน


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 28 คน โดยมีจำนวน 14 คนเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ 4 คนติดเชื้อจากการไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และอีก 5 คนเป็นผู้เกี่ยวข้องกับร้านบาร์โฮสชาย กรุงโตเกียวจึงได้ออกมาขอความร่วมมือสถานบันเทิงยามค่ำคืนในย่านชินจูกุ เพิ่มความระมัดระวังและใช้มาตรการป้องกันมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด


ต่อมา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 พบผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงโตเกียว 20 คน ซึ่งนับเป็นการพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 20 คน เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน และทำให้มียอดผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียว รวมทั้งสิ้น 5,343 คน


รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นว่า อาจอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่น ที่ต้องการเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่น (re-entry) หลังจากเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดในช่วงสั้น ๆ สามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้ หากมีเหตุผลความจำเป็นในเชิงมนุษยธรรม อย่างไรก็ดี ประกาศมิได้อธิบายเงื่อนไขที่เข้าข่ายเชิงมนุษยธรรมอย่างชัดเจน (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น http://www.moj.go.jp/…/…/kouhou/m_nyuukokukanri01_00003.html)


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัด 45 จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่น ได้ประชุมออนไลน์ และเห็นพ้องที่จะ (1) ส่งเสริมการทำงานจากบ้าน และการประชุมออนไลน์ (2) ร่วมกันวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างจังหวัด (3) ทบทวนมาตรการด้านการรักษาพยาบาลและการตรวจสอบเชื้อของทุกจังหวัด รวมถึงแนวทางการประสานงานกับรัฐบาลกลางในการกำหนดมาตรการป้องกันการระบาดระลอกที่ 2 และ (4) หาแนวทางช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาด้านการเงิน จากการให้การรักษาผู้ป่วยเชื้อไวรัส COVID-19 และทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยนอกรายใหม่ได้


กระทรวงแรงงานญี่ปุ่นประกาศเตรียมออกมาตรการใหม่ให้เงินช่วยเหลือลูกจ้าง SMEs นักเรียนที่ทำงานพิเศษ หรือ พนักงานชั่วคราวที่ไม่ได้รับเงินชดเชยการหยุดการจ้างงานจากบริษัทที่ทำงาน โดยในชั้นนี้ พิจารณาให้เงินชดเชยร้อยละ 80 ของเงินเดือน โดยไม่เกิน 3.3 แสนเยน/เดือน

 


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19