สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563

08/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 17,202 คน (เพิ่มขึ้น 38 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 916 คน (ไม่เปลี่ยนแปลง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 5,383 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,785 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,395 คน

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,121 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 1,004 คน


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 14 คน มากที่สุดในญี่ปุ่น โดยครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียว (7 คน) มีอายุระหว่าง 10-30 ปี จำนวน 9 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และจำนวน 6 คน ติดเชื้อจากแหล่งสถานบันเทิงยามค่ำคืน ทั้งนี้ เป็นวันแรกในรอบ 3 เดือนที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตภายในประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นรายงานพบผู้ติดเชื้อซึ่งไม่แสดงอาการจำนวน 6 คนที่ท่าอากาศยานฮาเนดะและนาริตะ ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศบราซิลและเปรู


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจำนวน 3 คน และไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ ซึ่งเป็นการพบต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 16 รวมพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 140 คน และในจำนวนดังกล่าวไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อจำนวน 58 คน


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่น และนาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพบผู้ติดเชื้อตามย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืน โดยเฉพาะแถบชินจูกุที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรการขั้นต่อไปจะเป็นการแบ่งปันข้อมูลระหว่างรัฐบาลกรุงโตเกียวและกรมอนามัย และขอให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับร้านอาหารและเครื่องดื่มตรวจ PCR โดยจะจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนบุคคล ร้านที่ให้ความร่วมมือจะได้รับสติ๊กเกอร์รับรอง และจะได้รับการตรวจสอบหาเชื้อไวรัสจากน้ำเสีย นอกจากนี้ จะขอความร่วมมือจากองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ ให้คงการทำงานจากบ้านหรือการเหลื่อมเวลาการเข้างาน รวมทั้งการประชุมออนไลน์ต่อไป


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19