สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563

09/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 17,223 คน (เพิ่มขึ้น 21 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 919 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 3 คน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
(1) กรุงโตเกียว 5,396 คน 
(2) จังหวัดโอซากา 1,785 คน 
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,395 คน 
(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,125 คน 
(5) จังหวัดไซตามะ 1,004 คน


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 13 คน โดย 11 คนมีอายุระหว่าง 20-30 ปี 6 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และ 3 คนเป็นการติดเชื้อจากแหล่งสถานบันเทิงยามค่ำคืน เช่น โฮสบาร์ โฮสเทสบาร์ และคาราโอเกะบาร์ 


ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว มากที่สุด 13 คน จังหวัดฮอกไกโด 4 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 3 คน และ จังหวัดกิฟุ 1 คน


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2563 ฉบับที่ 2 ต่อที่ประชุมรัฐสภา มูลค่า 31.91 ล้านล้านเยน โดยจะครอบคลุมการดำเนินมาตรการใหม่ อาทิ เงินชดเชยสำหรับค่าเช่าสำหรับกิจการขนาดเล็กที่ประสบปัญหา (ในสัดส่วน 2 ใน 3 ของค่าเช่า เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านเยน) และมาตรการแจกจ่ายเงินสดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วย COVID-19 (จำนวน 200,000 เยน/คน และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่สำรองเตียงสำหรับผู้ป่วยและพร้อมที่จะรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 100,000 เยน/คน) ทั้งนี้ คาดว่า ร่างพระราชบัญญัติจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19