สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563

10/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 17,268 คน (เพิ่มขึ้น 45 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 920 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 1 คน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
(1) กรุงโตเกียว 5,408 คน 
(2) จังหวัดโอซากา 1,785 คน 
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,396 คน 
(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,132 คน 
(5) จังหวัดไซตามะ 1,005 คน


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวรายงานว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจำนวน 12 คน มากที่สุดในญี่ปุ่น แต่เป็นจำนวนที่ต่ำกว่า 20 คนต่อวัน ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ทั้งนี้ เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อในช่วงอายุ 20-29 ปีมากที่สุด จำนวน 4 คน (1 ใน 3 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ผู้ติดเชื้อจำนวน 5 คนจาก 12 คน ติดเชื้อจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อก่อนหน้า โดยเฉพาะจากคนในครอบครัว และอีก 7 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 จังหวัดฮอกไกโดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 7 คน มากเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น โดยพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่ร้านคาเฟ่ในเมืองซับโปโรซึ่งสามารถร้องเพลงคาราโอเกะในช่วงกลางวันได้ 


กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นรายงานว่า ช่วงระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2563 พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากปากีสถานที่ด่านกักกันโรคของท่าอากาศยานนาริตะจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดและมีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 2 คนรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อทุกคนไม่แสดงอาการใด ๆ


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่น ประกาศว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดให้บริการใหม่ในเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบระดับความเครียดและรับคำปรึกษาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือโทรศัพท์ได้ เพื่อผ่อนคลายความกังวลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น และยังสามารถหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐบาลสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต เช่น มีรายได้ลดลง หรือต้องหยุดงาน เป็นต้น


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19