สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563

12/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 17,348 คน (เพิ่มขึ้น 42 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 922 คน (เท่าเดิม) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 5,448 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,786 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,397 คน

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,144 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 1,014 คน


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22 คน โดยร้อยละ 70 หรือ 15 คน เป็นผู้ติดเชื้อที่มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี สำหรับสาเหตุของการติดเชื้อ 6 คนเป็นลูกค้าหรือผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิงเริงรมย์ยามค่ำคืน 3 คนเป็นผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนจากโรงพยาบาล Musashino Central และ 10 คนไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ


ในช่วงค่ำของวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ประกาศยกเลิก Tokyo Alert และผ่อนคลายความเข้มงวดการจำกัดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจภายในกรุงโตเกียว จากระยะที่ 2 เป็นระยะที่ 3 โดยมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ได้แก่

1) ประเภท entertainment เช่น คาราโอเกะ เน็ตคาเฟ่ ร้านมังงะคาเฟ่ ร้านปาลูกดอก และบาร์หรือร้านสแน็คที่ไม่มีพนักงานนั่งดื่ม เป็นต้น

2) ประเภท amusement เช่น ร้านนวด เกมเซ็นเตอร์ ร้านปาจิงโกะ สวนสนุก เป็นต้น

3) อนุญาตให้ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เปิดบริการได้ระหว่าง 05.00-24.00 น.

4) กิจกรรมอีเว้นท์ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง เช่น คอนเสิร์ต นิทรรศการ ที่มีขนาดคนเข้าร่วมไม่เกิน 1,000 คน

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป กรุงโตเกียวเตรียมอนุญาตธุรกิจประเภทที่เหลือทั้งหมดให้กลับมาให้บริการได้ตามปกติ ได้แก่ สถานเริงรมย์ยามค่ำคืน และไลฟ์เฮ้าส์ และอนุญาตให้ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เปิดบริการได้โดยไม่จำกัดเวลา ซึ่งถือเป็นการยกเลิกการจำกัดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจโดยสมบูรณ์


อย่างไรก็ดี ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวยังประกาศว่า กรุงโตเกียวจะเข้าระยะใหม่ “With Corona” ซึ่งประชาชนทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัส COVID-19 โดยในส่วนของกรุงโตเกียวจะยังคงเฝ้าระวังมิให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างระบบการรักษาพยาบาลและระบบการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสฯ และจะส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตแบบ new normal และหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง 3Cs ต่อไป


จังหวัดชิบะผ่อนคลายมาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจเช่นเดียวกับกรุงโตเกียว


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 รัฐสภาญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 2 รวมมูลค่า 31.9 ล้านล้านเยน โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อฟื้นฟูกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นให้กลับสู่ปกติ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเงินช่วยเหลือครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว งบประมาณช่วยเหลือบริษัทในการจ้างงานลูกจ้าง เงินช่วยเหลือผู้ที่ถูกบริษัทสั่งหยุดงานโดยไม่ได้รับเงินชดเชย และงบประมาณช่วยเหลือบริษัทจ่ายค่าเช่าอาคารและช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ เป็นต้น


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นประกาศเตรียมเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติ (FRESC) ในย่านยตสึยะ เขตชินจูกุ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 โดยในศูนย์ดังกล่าวจะมีตัวแทนจาก 8 องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น Japan Legal Support Center ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงาน (กรมแรงงานโตเกียวของกระทรวงแรงงาน) ศูนย์ปรึกษาด้านวีซ่า (กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น) JETRO เป็นต้น ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในด้านการหางานและด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมการรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะของรัฐบาลญี่ปุ่น


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19