สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563

15/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 17,529 คน (เพิ่มขึ้น 75 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 927 คน (ไม่เปลี่ยนแปลง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 5,544 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,787 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,406 คน

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,170 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 1,018 คน


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 47 ราย ซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อฯ ใหม่รายวันมากกว่า 40 ราย โดยผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่ 32 รายเป็นผู้ติดเชื้อฯ ในสถานบันเทิง (host club) ในเขตชินจุกุ 3 แห่ง จำนวน 18, 12 และ 2 คน ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวอธิบายว่า จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นสูง เนื่องจากมีการสุ่มตรวจการติดเชื้อแบบกลุ่มในเชิงรุก ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดเชื้อ 5 คนเป็นผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล Musashino Central Hospital ในเขต Koganei / 2 คนจาก Japanese Red Cross Medical Center / 3 คนติดเชื้อในครอบครัว และกรณีอื่น ๆ อีก 5 คน


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่า พบผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวจำนวน 48 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ ในสถานบันเทิง (host club) จำนวน 20 คน


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรี แถลงต่อสื่อว่า กรุงโตเกียวและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันต่อไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ พร้อมกับกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นมีกำหนดผ่อนปรนการห้ามเดินทางข้ามจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 พร้อมกับผ่อนคลายการดำเนินธุรกิจในสังคม


Japan Times รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ได้ประกาศทางเว็บไซต์ทั้งภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเกี่ยวกับมาตรการอนุญาตให้ชาวต่างชาติซึ่งมีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นสามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้ตามหลักมนุษยธรรม โดยได้ยกตัวอย่างกรณีด้านมนุษยธรรม เช่น ชาวต่างชาติที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ เกิดเหตุฉุกเฉินในครอบครัว และผู้ที่ต้องเป็นพยานในศาล สามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้ ไดยไม่คำนึงถึงสถานะวีซ่า ทั้งนี้ เป็นการปรับจากก่อนหน้านี้ที่อนุญาตให้เฉพาะชาวต่างชาติที่มีวีซ่าถิ่นพำนักถาวรและระยะยาวหรือคู่สมรสและบุตรเท่านั้น


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้แถลงต่อสื่อเกี่ยวกับมาตรการใหม่สำหรับคลับ ไนท์คลับ และ ไลฟ์เฮ้าส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ดังนี้

1) รักษาระยะห่างให้ได้ 2 เมตร ในกรณีที่ทำไม่ได้ ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

2) ติดตั้งแผ่นอะคริลิกที่โต๊ะและเคาน์เตอร์

3) ขอให้พนักงานและลูกค้าใส่หน้ากากอนามัย หรือ face shield

4) ขอให้ลูกค้ากรอกชื่อและข้อมูลติดต่อและจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ระยะหนึ่งตามสถานการณ์

นอกจากนี้ มาตรการป้องกันโดยแบ่งตามประเภทของสถานที่ มีรายละเอียด ดังนี้

1) คลับที่มีการรับรองแขกรายบุคคล : ขอให้งดร้องเพลงหรือเต้นใกล้ลูกค้า รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้แก้วร่วมกันในหมู่ลูกค้า

2) ไนท์คลับ : ห้ามให้พูดตะโกนเสียงดัง และขอให้ลดระดับเสียงภายในร้านเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอยน้ำลาย

3) ไลฟ์เฮ้าส์ : เว้นระยะห่าง 2 เมตร ระหว่างนักดนตรีและผู้ชม ในกรณีที่ทำไม่ได้ ต้องมีแนวทางป้องกันมิให้มีการฟุ้งกระจายของละอองฝอยน้ำลาย รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจำหน่ายตั๋วทางออนไลน์และใช้ระบบการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสด


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19