สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563

16/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 17,601คน (เพิ่มขึ้น 72 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 929 คน (เพิ่มขึ้น 2 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 5,592 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,787 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,409 คน

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,176 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 1,018 คน


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 48 คน ซึ่งเป็นการมีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 40 คนติดต่อกันเป็นวันที่ 2 โดยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์ยามค่ำคืน 23 คน (ในย่านชินจูกุ 20 คน) นอกจากนี้ เป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนของกลุ่มคนที่ออกไปสังสรรค์กินข้าวด้วยกัน 8 คน และผู้ติดเชื้อไม่ทราบเส้นทางอีก 13 ราย


นาง KOIKE ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว แถลงว่า จำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้และวันนี้ จำนวน 47 คน และ 48 คนตามลำดับ ไม่ได้หมายความว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่เป็นการทราบจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงที่เกิดจากการเข้าไปตรวจ PCR แบบกลุ่มในเชิงรุกที่สถานเริงรมย์ยามค่ำคืน เพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของประชาชน


ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า การมีจำนวนผู้ติดเชื้อเกินกว่า 40 คนเป็นเวลา 2 วันติดกัน ยังไม่น่ากังวลเท่าใดนัก เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโดยไม่ทราบสาเหตุยังคงมีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์ยามค่ำคืน


ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จังหวัดไซตามะจะยกเลิกมาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งหมดภายในจังหวัด โดยจะอนุญาตให้สถานเริงรมย์ยามค่ำคืนและไลฟ์เฮ้าส์กลับมาเปิดให้บริการได้ รวมถึงยกเลิกการจำกัดเวลาการให้บริการของร้านอาหารและเครื่องดื่มด้วย


นายกรัฐมนตรีอาเบะเตือนประชาชนว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่ได้ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เช่น ในอิหร่านหรือซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีอุณหภูมิ 38-40 องศาเซลเซียส ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รัฐบาลได้เตรียมพร้อมระบบการรักษาพยาบาลและการตรวจหาเชื้อไวรัสฯ เพื่อป้องกันการระบาดระลอกที่ 2 และกำลังพัฒนา application เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานกรณีมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส โดยพร้อมใช้งานได้ในสัปดาห์นี้


นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นเศรษฐกิจ เตือนประชาชน ว่า ร้อยละ 80 ของผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ โดยเชื้อไวรัสจะหายไปจากร่างกายเองภายใน 2 เดือน จึงขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย แม้จะมีร่างกายแข็งแรงก็ตาม และขอให้ผู้ทำงาน/ผู้ใช้บริการสถานเริงรมย์ยามค่ำคืน หลีกเลี่ยงการพูดคุยในระยะใกล้/การตะโกนคุยกัน และหมั่นตรวจ PCR


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยผลการสุ่มตรวจ antibody ในกลุ่มคน 8,000 คนในกรุงโตเกียว จังหวัดโอซากา และจังหวัดมิยากิ ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2563 โดยพบประชาชนที่มีผลตรวจ antibody เป็นบวก ร้อยละ 0.1 ในกรุงโตเกียว ร้อยละ 0.17 ในจังหวัดโอซากา และร้อยละ 0.03 ในจังหวัดมิยากิ ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ร่างกายของประชาชนส่วนใหญ่ไม่สร้าง antibody ต่อเชื้อไวรัส COVID-19


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19