สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563

17/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 17,645 คน (เพิ่มขึ้น 44 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 934 คน (เพิ่มขึ้น 5 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
(1) กรุงโตเกียว 5,619 คน 
(2) จังหวัดโอซากา 1,790 คน 
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,411 คน 
(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,178 คน 
(5) จังหวัดไซตามะ 1,019 คน


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 27 คน ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลงเหลือจำนวนไม่เกิน 30 คน โดย 11 คน มีประวัติคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า ซึ่ง 10 คนเป็นพนักงานและลูกค้าของร้านโฮสต์คลับ ส่วนอีก 16 คนยังไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ


กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโทยามะและคานาซาวะประสบความสำเร็จในการตรวจพบเชื้อไวรัสฯ จากน้ำเสียเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น ทั้งนี้ ศ. HATA Akihiko จากมหาวิทยาลัยโทยามะ กล่าวว่า ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการตรวจสอบเชื้อฯ ได้อย่างแน่นอนและต่อเนื่อง แต่ก็หวังว่า การค้นพบครั้งนี้จะสามารถช่วยคาดการณ์การแพร่ระบาดในอนาคตได้ อนึ่ง ขณะนี้ เทศบาลต่าง ๆ ใน ญี่ปุ่น 20 แห่ง กำลังตรวจสอบน้ำเสียจากที่เก็บน้ำเสียเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 และ 3 


ผู้เชี่ยวชาญเตือนภัยจากการสวมถุงมือตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร และฟิตเนส เนื่องจากการใช้ถุงมือคู่เดียวกันอย่างต่อเนื่องในการทำกิจกรรมหลายอย่าง อาจเป็นต้นเหตุในการแพร่เชื้อต่อผู้อื่นได้และทำให้ละเลยการล้างมือ นอกจากนี้ การใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคบนถุงมือขณะที่สวมถุงมืออยู่ อาจจะทำให้เกิดรูขนาดเล็กซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น และจะเป็นทางให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ถุงมือยังต้องถอดถุงมืออย่างถูกวิธี และล้างมือหลังจากถอดถุงมือทุกครั้งข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19