สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563

18/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 17,689 คน (เพิ่มขึ้น 46 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 935 คน (เพิ่มขึ้น 1 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
(1) กรุงโตเกียว 5,633 คน 
(2) จังหวัดโอซากา 1,794 คน 
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,418 คน 
(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,184 คน 
(5) จังหวัดไซตามะ 1,020 คน


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดจำนวน 16 คน ส่วนวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผู้ติดเชื้อ 41 คน นับเป็นวันที่ 3 ในรอบ 1 สัปดาห์ที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 40 คน/วัน 


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 จังหวัดคานากาวะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 คน จังหวัดโอซากา 4 คน (ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากถึง 4 คน) จังหวัดฮอกไกโด 6 คน 


กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นรายงานว่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นจากต่างประเทศระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน 2563 รวม 26 คน โดยเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางไปสหรัฐฯ 2 คน ปากีสถาน 1 คน ปากีสถาน 9 คน บราซิล 2 คน รัสเซีย 1 คน ฟป. 6 คน และไม่เปิดเผยข้อมูล 5 คน


นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ยืนยันว่าจะผ่อนผันให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ทั่วประเทศ ตามกำหนดเดิม คือ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 และจะดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดพร้อมกับขยายการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

จังหวัดชิบะจะยกเลิกการขอความร่วมมือปิดกิจการทุกประเภทในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และจะยกเลิกการขอความร่วมมือประชาชนไม่เดินทางออกนอกจังหวัดในวันเดียวกัน สำหรับการจัดอีเวนท์จะปรับเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมตามลำดับ โดยหลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป การจัดอีเวนท์ภายในอาคารจะกำหนดให้รับผู้เข้าชมได้จำนวนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่สถานที่สามารถรองรับได้ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชม ส่วนการจัดกลางแจ้งไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้เข้าชมใด ๆ


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวในรายการทางอินเทอร์เน็ตว่า ญี่ปุ่นกำลังเจรจากับสหรัฐฯ เรื่องการขอใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่สหรัฐฯ กำลังพัฒนาอยู่ หากการเจรจาประสบความสำเร็จ ญี่ปุ่นอาจจะได้รับวัคซีนภายในสิ้นปีนี้


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นาย NISHIMURA กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะเริ่มเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลด application เพื่อติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สื่อรายงานว่า app นี้แตกต่างจากของประเทศอื่น เนื่องจากจะไม่เก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้ แต่จะจับสัญญาณ Bluetooth ของผู้ที่โหลด app นี้ด้วยกัน เมื่อผู้ใช้ app รายใดติดเชื้อ และแจ้งเข้ามาใน app นี้ server จะส่งสัญญาณไปยังผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดในรัศมี 1 เมตร เป็นเวลามากกว่า 15 นาที ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา โดยที่ไม่แจ้งว่าใครเป็นผู้ส่งสัญญาณ ผู้รับสัญญาณจะทราบเพียงว่า ตนเองเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อแล้ว 


นายกรัฐมนตรีอาเบะได้สั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพิจารณาการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร ซึ่งไม่ได้พิจารณาปรับปรุงมากว่า 40 ปี เพื่อลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจในภาวะปัจจุบันที่จำเป็นต้องใช้การชำระเงินแบบ cashless เพิ่มขึ้นข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19