สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563

19/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 17,759 คน (เพิ่มขึ้น 70 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 937 คน (เพิ่มขึ้น 2 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
(1) กรุงโตเกียว 5,674 คน 
(2) จังหวัดโอซากา 1,798 คน 
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,424 คน 
(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,189 คน 
(5) จังหวัดไซตามะ 1,022 คน


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อจำนวน 41 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อไม่ทราบเส้นทาง 22 คน ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนภายในโรงพยาบาล Musashino Central ในเมือง Koganei อีก 5 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโฮสบาร์ และโฮสเทสบาร์ อีก 10 คน


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศการผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนี้

1) ยกเลิกการห้ามประชาชนเดินทางข้ามระหว่างจังหวัดทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี ไม่แนะนำให้เดินทางไปยังจังหวัดที่ยังรายงานการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ เช่น กรุงโตเกียว ชิบะ คานากาวะ ไซตามะ และทางตอนเหนือของจังหวัดฮอกไกโด หากไม่มีเหตุเร่งด่วนหรือจำเป็น การสั่งยกเลิกการห้ามการเดินทางนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ
2) ยกเลิกข้อบังคับธุรกิจทุกประเภท เช่น อนุญาตให้ไนท์คลับและไลฟ์เฮ้าส์สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้เว้นระยะห่างระหว่างนักร้องกับผู้ชม 2 เมตร และระยะระหว่างผู้ชมด้วยกันเอง 1-2 เมตร 
3) จัดกิจกรรมอีเว้นท์กลางแจ้งขนาดใหญ่มากที่สุดถึง 1 พันคนได้ อย่างไรก็ดี กิจกรรมอีเว้นท์ภายในอาคารยังสามารถจัดได้เพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนคนที่สามารถรองรับได้ทั้งหมดเท่านั้น 
4) จัดการแข่งขันกีฬาได้แต่ต้องที่ไม่มีผู้เข้าชมกีฬา

อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายยังคงกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงเพิ่มขึ้นมากกว่า 40 คนในกรุงโตเกียวหลายวันติดต่อกัน


รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่า จะเปิดให้สามารถดาวน์โหลด application “COCOA” ในสมาร์ทโฟนได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะช่วยแจ้งให้บุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในระยะใกล้และเป็นเวลานานทราบว่า ตนอาจมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส สรุปวิธีและกระบวนการทำงานของ app ดังกล่าว ดังนี้

1) โปรแกรมเก็บบันทึกข้อมูลผ่านสัญญาณ Bluetooth ของผู้ดาวน์โหลด app ไว้ในสมาร์ทโฟน 2 คน ในกรณีที่ 2 คนดังกล่าวอยู่ใกล้กันภายในรัศมี 1 เมตร เป็นเวลานานมากกว่า 15 นาที โดยจะเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลา 14 วันก่อนลบข้อมูลทิ้ง
2) ข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และตำแหน่งข้อมูล เป็นต้น จะถูกแปลงเป็นรหัสข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทางการญี่ปุ่นจะทราบเพียงจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อเท่านั้น
3) หากสถานอนามัยตรวจพบว่า ผู้ใช้งาน app คนใดติดเชื้อ ก็จะมอบ”รหัสหมายเลข” เฉพาะ ผ่านทางอีเมล์ให้กับผู้ติดเชื้อฯ รายคน (เพื่อป้องกันมิจฉาชีพถือโอกาสใช้กระทำความผิด) เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกรอกข้อมูลผ่าน app เพื่อแจ้งผู้สัมผัสใกล้ชิดในช่วง 14 วันที่ผ่านมาต่อไป ทั้งนี้ การตัดสินใจว่าจะแจ้งว่าตนเองติดเชื้อผ่าน app กระทำโดยความสมัครใจของผู้ติดเชื้อ
4) ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมาจะได้รับแจ้งเตือนผ่าน app ว่าตนมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและมีความเสี่ยงที่อาจติดเชื้อได้ และจะแจ้งแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสม และข้อมูลติดต่อสถานที่เพื่อรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์ต่อไป โดยจะไม่มีการแจ้งข้อมูลผู้ติดเชื้อ และสถานที่หรือเวลาที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เป็นต้น


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19