สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563

22/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563


สถานะวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 17,937 คน (เพิ่มขึ้น 56 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 955 คน (เพิ่มขึ้น 1 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 5,783 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,809 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,431 คน

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,197 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 1,035 คน


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจำนวน 35 คน โดย

(1) เป็นกลุ่มมีอายุ 20-40 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 90

(2) เป็นผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน จำนวน 18 คน โดยเป็นผู้ที่ทำงานที่โฮสต์คลับในเขตชินจูกุซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อน จำนวน 9 คน

(3) เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า จำนวน 21 คน

(4) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ จำนวน 14 คน


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อใหม่ 29 ราย ซึ่งนับเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 20 คนต่อวันติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ทั้งนี้ แม้ในวันที่ 22 มิถุนายน จำนวนผู้ติดเชื้ออาจลดลงเล็กน้อย แต่แนวโน้มผู้ติดเชื้อใหม่รายวันที่เพิ่มขึ้นประมาณ 20-30 คน ต่อวัน ทำให้เกิดความกังวลว่า อาจเกิดการติดเชื้อระลอกที่ 2 ในอนาคต


ตั้งแต่วันที่ 19-21 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่ด่านตรวจกักกันของท่าอากาศยานนาริตะ ฮาเนดะ และคันไซ จำนวนรวมทั้งสิ้น 7 คน เดินทางมาจากอาหรับ สหรัฐฯ และโบลิเวีย โดยมีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีรวมอยู่ด้วย


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวได้ยกเลิกการระงับการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่บางส่วน และกรุงโตเกียวได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับธุรกิจชนิดต่าง ๆ ที่เริ่มเปิดดำเนินการอีกครั้ง เช่น โรงละคร โรงภาพยนต์ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การจัดเลี้ยงในโรงแรม สปา ร้านเช่า DVD บริษัทนำเที่ยว ห้างสรรพสินค้า สถานที่ออกกำลังกาย ร้านปาจิงโกะ ร้านเกม คาราโอเกะ อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ร้านอาหาร การจัดงานขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติร่วมกัน คือ การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค การตรวจอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ การรักษาระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตรเป็นอย่างน้อย การรณรงค์ไม่ใช้เงินสด การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องน้ำ และล็อบบี้ อย่างสม่ำเสมอ การเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท (ข้อมูลเพิ่มเติม ดังปรากฏในโฮมเพจของกรุงโตเกียวตามลิงค์ https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/…/1…/1008459/index.html)


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามี ประชาชนจำนวน 2.7 ล้านคน ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “COCOA” ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 และพยายามให้มีการเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชั่นให้มากขึ้น เนื่องจากยิ่งมีผู้ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จะยิ่งสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19