สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563

23/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 17,982 คน (เพิ่มขึ้น 45 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 956 คน (เพิ่มขึ้น 1 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 5,812 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,809 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,431 คน

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,199 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 1,041 คน


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อจำนวน 29 คน ซึ่งนับเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 20 คนต่อวันติดต่อกันเป็นวันที่ 5 โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 21 คน เป็นผู้ติดเชื้อไม่ทราบช่องทาง 13 ราย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์ยามค่ำคืน 10 ราย


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายกรัฐมนตรีอาเบะได้เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการคลัง ซึ่งได้พิจารณาเกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานด้านการปฏิรูปและจัดการเศรษฐกิจและการคลังของญี่ปุ่น ประจำปี 2563 สรุปแผนการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1) เตรียมลงทุนในโครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ญี่ปุ่นมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น (digitization) ทั้งนี้ ญี่ปุ่นยังคงล้าหลังในเรื่องดังกล่าวและทำให้ telework ไม่แพร่หลาย

2) การบริหารจัดการสภาพเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ

3) การปฏิรูปสังคมญี่ปุ่นและเพิ่มระดับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจภายใต้วิถีใหม่ “new normal”

4) การสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายของ supply chain มากขึ้น

5) การปฏิรูปประเทศจากเดิมที่การพัฒนากระจุกตัวอยู่เฉพาะในกรุงโตเกียว เปลี่ยนเป็นการสร้างเครือข่ายของเมือง (networked cities)

6) การสร้างระบบการใช้อุปกรณ์การแพทย์ร่วมกันระหว่างจังหวัด เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการให้บริการด้านการแพทย์

7) การออกกฎหมายบังคับให้สามารถลงทะเบียนข้อมูลบัญชีเงินฝากกับหมายเลขประจำตัวบุคคล (my number) ได้


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19