ตราสัญลักษณ์ในโอกาส ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น

กระทวงการต่างประเทศไทยและญี่ปุ่นได้เปิดรับสมัครแข่งขันประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ แบบ
จากการให้คะแนนโดยคณะกรรมการของกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น ผลปรากฏว่า แบบตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบโดย นายมาซาฮิโระ ทาคาฮาชิ ชาวญี่ปุ่นผู้อาศัยในกรุงโตเกียว ได้รับคะแนนสูงสุด และได้รับเลือกเป็นผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้

ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ถูกออกแบบให้เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสัญลักษณ์ของไทย ได้แก่ ช้าง บนลายธงไตรรงค์ และดอกซากุระบน
พระอาทิตย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น โดยภาพรวมมีลักษณะคล้ายเครื่องหมายอนันต์ หรือ Infinity (∞) ซึ่งแทนความไม่มีที่สิ้นสุดของความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น