สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563

25/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 18,130 คน (เพิ่มขึ้น 96 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 969 คน (เพิ่มขึ้น 4 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
(1) กรุงโตเกียว 5,895 คน 
(2) จังหวัดโอซากา 1,811 คน 
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,436 คน 
(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,210 คน 
(5) จังหวัดไซตามะ 1,060 คน


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด 55 คน นับเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง และมากที่สุดนับตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเลิกประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน ในจำนวน 55 คนนี้ เป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว 32 คน โดยเป็นผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิงเริงรมย์ยามค่ำคืน 17 คน และเป็นผู้ที่ทำงานในบริษัทประเภท outsource แห่งเดียวกัน 9 คน (ก่อนหน้านี้ มีผู้ติดเชื้อจากบริษัทเดียวกันนี้แล้ว 7 คน รวมเป็น 16 คน) และเป็นผู้ที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ 23 คน 


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จังหวัดฮอกไกโดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 คน เป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน 9 คน จากลูกค้าและเจ้าของร้านคาราโอเกะที่เปิดในช่วงกลางวันในเมืองโอตารุ


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จังหวัดคานากาวะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 คน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน 2 คน (เด็กวัยก่อนเข้าเรียน 1 คน และเยาวชน 1 คน) และไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ 2 คน 


Yomiuri รายงานว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (25 พฤษภาคม–24 มิถุนายน 2563) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1,397 คน โดยจำนวนรวมของ 4 จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศ (โตเกียว 748 คน ฟูกูโอกะ 176 คน ฮอกไกโด 156 คน และคานากาวะ 106 คน) ในขณะที่ 17 จังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจำนวนหลักเดียว และพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน 27 แห่งทั่วประเทศ จากสถานบันเทิงเริงรมย์ยามค่ำคืน การดื่มสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อน และร้านคาราโอเกะที่เปิดในช่วงกลางวัน ฯลฯ ทั้งนี้ แม้ว่าจะยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเมืองใหญ่ แต่เริ่มมองเห็นแนวโน้มการลดลงของการแพร่ระบาดในระดับประเทศ 


สื่อรายงานว่า ญี่ปุ่นยังไม่มีเกณฑ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจขอความร่วมมือในการหยุดดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม กรุงโตเกียวกำลังทบทวนเกณฑ์และวิธีการประกาศ Tokyo Alert ใหม่ เพื่อเตือนให้ประชาชนระวังการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 


กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 รวม 7 คน จากอินเดีย 1 คน สหรัฐฯ 1 คน ปากีสถาน 3 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน และไม่เปิดเผยข้อมูล 1 คน


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 กระทรวง METI ญี่ปุ่นอนุมัติให้บริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าและก๊าซสามารถขยายระยะเวลาให้ผู้บริโภคผ่อนผันการชำระค่าบริการสูงสุด 4 เดือน จากเดิมที่กำหนดสูงสุดไว้ที่ 3 เดือน โดยผู้ใช้บริการต้องยื่นความประสงค์กับบริษัทผู้ให้บริการทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19