สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563

29/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 18,522 คน (เพิ่มขึ้น 113 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 972 คน (ไม่เปลี่ยนแปลง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 6,114 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,821 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,463 คน

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,239 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 1,106 คน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 60 คน มากที่สุดหลังจากยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

(1) อายุและเส้นทางการติดเชื้อ ในจำนวน 60 คน เป็นผู้ติดเชื้อซึ่งมีอายุระหว่าง 20-30 ปี รวมทั้งสิ้น 45 คน หรือร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด / 21 คน มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า / 39 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ

(2) กลุ่มผู้ติดเชื้อ กรุงโตเกียวประกาศว่า ผู้ติดเชื้อ 31 คน เป็นพนักงานหรือลูกค้าสถานเริงรมย์ยามค่ำคืน / 4 คน ติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัว / 3 คน อาจติดเชื้อจากการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างเพื่อนและคนรู้จัก

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่ม 58 ราย


กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่ด่านตรวจกักกันโรคที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ได้แก่ ผู้ที่เดินทางมาจากฟิลิปปินส์ 10 คน และจากปากีสถาน 1 คน ผู้ติดเชื้อทุกรายไม่มีอาการใด ๆ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 จังหวัดฮอกไกโดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม จำนวน 17 คน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย 14 คน ติดเชื้อจากการใช้บริการบาร์ 3 แห่งซึ่งสามารถร้องคาราโอเกะในช่วงกลางวันได้ เมืองโอตารุจึงได้ขอให้ร้านคาราโอเกะในเมืองโอตารุที่เปิดในช่วงกลางวันปิดให้บริการ พร้อมกับปิดสถานที่สาธารณะของเมืองจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลการฟื้นฟูเศรษฐกิจ แถลงต่อสื่อว่า กำลังเฝ้าระวังการแพร่ระบาดจากกรุงโตเกียวไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และติดตามว่ามีการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนเพิ่มขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วหรือไม่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบันยังมีความพร้อมด้านระบบการแพทย์ จึงยังไม่จำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้งหรือขอให้งดการเดินทางข้ามจังหวัด นอกจากนี้ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า ไม่จำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากการตรวจ PCR เชิงรุก

กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นอนุญาตให้ชาวต่างชาติซึ่งมีวีซ่าพำนักถาวร แต่ได้เดินทางออกนอกญี่ปุ่น และไม่สามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้ จนกระทั่ง re-entry หมดอายุ สามารถกลับเข้าญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องทำยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต re-entry เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราวในการรองรับผู้ที่ติดค้างอยู่ที่ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19