สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

01/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

มีผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 18,769 คน (เพิ่มขึ้น 138 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 974 คน (เพิ่มขึ้น 2 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 6,225 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,833 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,500 คน

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,263 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 1,129 คน


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจำนวน 54 คน โดย 26 คน เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี / 26 คน มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า (15 คน เป็นพนักงานหรือลูกค้าสถานเริงรมย์ยามค่ำคืน / 9 คนติดเชื้อจากบุคคล ในครอบครัว / 2 คนติดเชื้อจากการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกัน) และอีก 28 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ ❖ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวเพิ่ม 67 คน มากที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 คนต่อวันติดต่อกันเป็นวันที่ 6


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จังหวัดคานากาวะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 31 คน โดย 28 คนเป็นผู้ติดเชื้อในเมืองโยโกฮามา และ 26 คนเป็นพนักงานในโฮสต์คลับ เมืองโยโกฮามะจึงประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเกิดการแพร่ระบาดตามร้านอาหารและร้านนั่งดื่มยามค่ำคืน


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่ด่านตรวจกักกันโรคที่ท่าอากาศยานนาริตะซึ่งเดินทางมาจากประเทศอินเดียและปากีสถานจำนวน 6 คน ผู้ติดเชื้อทุกรายไม่มีอาการใด ๆ


นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อสื่อว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใหม่ แต่หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็มีความเป็นไปได้ที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้ง โดยรัฐบาลจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนเดียวกับการประกาศสถานการณ์ฯ เมื่อเดือนเมษายน 2563

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 19.30 น. นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว เปิดการประชุมแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ โดยจะขอให้คณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาด วิเคราะห์สถานการณ์ฯ ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปโดยใช้หลักการ 7 หัวข้อ ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดและความพร้อมของระบบสาธารณสุข ได้แก่

1. จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่

2. จำนวนการขอรับคำปรึกษาจากการมีไข้และอาการป่วยที่ติดต่อมายังศูนย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ของกรมดับเพลิง

3. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ

4. ผลตรวจการติดเชื้อที่แสดงผลเป็นบวก

5. จำนวนกรณีที่หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินถูกโรงพยาบาลปฏิเสธในการรับคนไข้มากกว่า 5 แห่ง หรือไม่สามารถกำหนดสถานที่ส่งผู้ป่วยได้ทันภายใน 20 นาที และทำให้ต้องใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน “Tokyo Rule” ในการค้นหาสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย

6. จำนวนผู้เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล

7. จำนวนผู้ป่วยอาการหนัก

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น จะไม่มีการประกาศ Tokyo Alert (ฉายไฟสีแดงบนสะพาน Rainbow Bridgeและอาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียว) แต่จะเตือนประชาชนในกรุงโตเกียว เช่น ขอความร่วมมือไม่ให้เดินทางออกนอกบ้าน


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19