สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2 กรกฏาคม 2563

02/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2 กรกฏาคม 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 107 คน นับเป็นครั้งแรกที่มีจำนวนมากกว่า 100 คน นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
สถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 18,896 คน (เพิ่มขึ้น 127 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 976 คน (เพิ่มขึ้น 2 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 6,292 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,843 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,508 คน
(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,267 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 1,143 คน
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในญี่ปุ่น 127 คน ที่ตรวจพบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
* กรุงโตเกียว 67 คน นับว่ามากที่สุดตั้งแต่ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยร้อยละ 40 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียว เป็นผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิงยามค่ำคืนย่านชินจุกุ 12 คน ย่านอิเคะบุคุโระ 13 คน
* จังหวัดไซตามะ 14 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าและผู้ที่ทำงานในย่านที่มีสถานบันเทิงยามค่ำคืน
* จังหวัดโอซากา 10 คน เป็นครั้งแรกที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 10 คน นับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นนักเรียน 1 คน ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ 5 คน
* จังหวัดคานากาวะ 6 คน โดยทราบที่มาของการติดเชื้อ 4 คน ซึ่งมีผู้ที่ทำงานในย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืนในเขตชินจุกุ กรุงโตเกียวรวมอยู่ด้วย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พบพนักงานของบริษัท JR East ติดเชื้อ 1 คน ซึ่งทำงานขายสินค้าบนตู้รถไฟชั้นพิเศษ (Green Car) สาย Tokaido และสาย Yokosuka ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2563 โดยระหว่างทำงานสวมหน้ากากอนามัย และไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารหรือเพื่อนร่วมงาน
Yomiuri รายงานว่า ในช่วง 1 เดือนกว่า นับตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเลิกมาตรการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นลูกค้าหรือพนักงานจากสถานบันเทิงยามค่ำคืนทั่วประเทศ 514 คน โดยพบมากที่สุดที่กรุงโตเกียว 446 คน (มากกว่าร้อยละ 80) รองลงมา คือ จังหวัดคานากาวะ 32 คน จังหวัดไซตามะ 12 คน และจังหวัดฟูกูโอกะ 9 คน ตามลำดับ


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19