สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 2563

03/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 2563

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อ 124 คน ซึ่งนับเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันที่กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อ 107 คน แบ่งเป็น

- เป็นผู้ติดเชื้อที่มีอายุอยู่ในช่วง 20 และ 30 ปี รวม 71 คน หรือร้อยละ 66 จากจำนวนทั้งหมด

- เป็นสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 62 ราย และไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้ออีก 45 ราย

- เป็นผู้เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงยามค่ำคืน 29 ราย สถานพยาบาล 11 ราย ติดจากสมาชิกครอบครัว 9 ราย งานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 7 ราย และจากที่ทำงาน 4 ราย

สถานะผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รวม 19,090 คน (เพิ่มขึ้น 194 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 977 คน (เพิ่มขึ้น 1 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 6,399 คน (2) จังหวัดโอซากา 1,851 คน (3) จังหวัดคานากาวะ 1,519 คน (4) จังหวัดฮอกไกโด 1,275 คน (5) จังหวัดไซตามะ 1,162 คน

จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ กรุงโตเกียว 107 คน จังหวัดไซตามะ 19 คน จังหวัดชิบะและจังหวัดคานากาวะ จังหวัดละ 11 คน และ จังหวัดคาโกชิมะ 9 คน

ภูมิภาคคันโต (กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง) กลับมาเป็นศูนย์กลางการติดเชื้ออีกครั้ง โดยจำนวนผู้ติดเชื้อในแถบคันโต รวม 152 ราย ถือเป็นร้อยละ 78 ของจำนวนทั้งหมดทั่วประเทศ

มีผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนจากร้านโฮสต์คลับในเมืองโยโกฮามะ จังหวัดคานากาวะ รวมจนถึงปัจจุบันแล้ว 33 ราย ซึ่งร้านโฮสต์คลับดังกล่าวเป็นร้านสาขาของร้านโฮสต์คลับในย่านชินจูกุ

เริ่มมีรายงานการติดเชื้อใหม่ในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อน้อย เช่น จังหวัดโทยามะมีผู้ติดเชื้อ 1 ราย ซึ่งเป็นรายแรกในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และจังหวัดคาโกชิมะซึ่งเคยมีผู้ติดเชื้อน้อย แต่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 พบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในร้าน snack bar ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 9 คนภายในวันเดียว

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า แม้จะมีการติดเชื้อในกรุงโตเกียวเพิ่มขึ้นกว่า 100 คนเป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน แต่จำนวนผู้ป่วยขั้นรุนแรงลดลง และยังมีความพร้อมด้านการแพทย์ จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้งโดยทันที และจะดำเนินมาตรการตามที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจสถานการณ์การติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง และไม่ตื่นตระหนก

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กรุงโตเกียวได้แถลงผลการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์เชื้อไวรัสฯ ประจำสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์การเฝ้าระวังใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ดังนี้

1) สถานการณ์การแพร่ระบาด อยู่ในระดับ “เริ่มมีการแพร่ระบาด” (รุนแรงระดับที่ 2 จาก 4 ระดับ โดยระดับ 1 คือรุนแรงที่สุด) โดยพบจำนวนเฉลี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56.9 ราย/วัน และจำนวนเฉลี่ยผู้ติดเชื้อไม่ทราบช่องทาง 27.1 คน

2) ระบบการให้บริการด้านการแพทย์ กรุงโตเกียว “จำเป็นต้องเตรียมเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการทางการแพทย์” ซึ่งถือเป็นระดับความรุนแรงอันดับที่ 3 จากทั้งหมด 4 ระดับ (1 รุนแรงที่สุด) ทั้งนี้ อัตราผู้ตรวจที่มีผลตรวจเป็นบวก เท่ากับร้อยละ 3.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 ในเดือน พ.ค. 63 และมีจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่ รพ. จำนวน 271 คน

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า กรุงโตเกียวจะเพิ่มระดับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้ออกมาเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย์ยามค่ำคืน รวมถึงขอให้ผู้ประกอบการใช้มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนว่า เพียงพอสำหรับการป้องกันการติดเชื้อหรือไม่

ต่อมาในวันเดียวกัน หลังจากที่กรุงโตเกียวมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 107 คน นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ได้แถลงต่อผู้สื่อข่าว ดังนี้

1) จากการหารือกับผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่า สถานการณ์การติดเชื้อภายในกรุงโตเกียวอยู่ในระดับ “ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดที่อาจเพิ่มมากขึ้น” โดยกลุ่มวัยรุ่นในช่วงอายุ 20-39 ปีที่ไม่แสดงอาการ และกลุ่มผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน ยังเป็นกลุ่มที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด พื้นที่ที่พบการติดเชื้อมากที่สุดในกรุงโตเกียว ได้แก่ ย่านชินจูกุ และอิเคะบุคุโระ นอกจากนี้ นาง KOIKE ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ

2) ขอความร่วมมือประชาชนไม่ออกไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน เข้ารับการตรวจและรักษาโดยทันทีหากมีอาการป่วย หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง 3Cs และป้องกันตนเองจากการติดเชื้อตามแนวทางการใช้ชีวิตแบบ new normal เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้กรุงโตเกียวต้องประกาศจำกัดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจอีกครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะแถลงขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดไม่ออกไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนในกรุงโตเกียว โดยเตรียมประชุมกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป อย่างไรก็ดี เนื่องจากความสามารถในการรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาลในจังหวัดยังอยู่ระดับที่ไม่น่าเป็นห่วง จังหวัดจึงจะยังไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใหม่อีกรอบในชั้นนี้
 


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19