สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 กรกฏาคม 2563

06/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 กรกฏาคม 2563

เมื่อ 6 กรกฎาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกรุงโตเกียว 102 คน (เกิน 100 คนต่อเนื่องเป็นวันที่ 5) และกรุงโตเกียวขอความร่วมมือประชาชนชาวโตเกียวหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างจังหวัดโดยไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ในช่วงวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเกินวันละ 200 คน (250 / 274 / 208 คนต่อวัน ตามลำดับ) โดยสถานะวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 19,822 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 111 คน แบ่งเป็น
- เป็นผู้ติดเชื้อที่มีอายุอยู่ในช่วง 20-29 และ 30-39 ปี รวม 73 คน หรือร้อยละ 66 จากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด - เป็นสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 58 ราย และไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้ออีก 53 ราย - เป็นผู้เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงยามค่ำคืน 46 ราย สถานพักฟื้นคนชรา 7 ราย ติดจากสมาชิกครอบครัว 5 ราย งานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 5 ราย และจากที่ทำงาน 4 ราย
จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 6,765 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,885 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,584 คน
(4) จังหวัด ฮอกไกโด 1,277 คน
(5) จังหวัด ไซตามะ 1,236 คน
จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ กรุงโตเกียว 111 คน จังหวัดไซตามะ 21 คน จังหวัดคานากาวะ 21 คน จังหวัดคาโกชิมะ 13 คน และจังหวัดฟูกูโอกะ 9 คน
นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว แถลงต่อสื่อว่า จังหวัดข้างเคียงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ จึงขอความร่วมมือประชาชนในกรุงโตเกียวหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดหากไม่จำเป็น และงดการเดินทางออกจากบ้าน ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้
หลังจากที่กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกินกว่า 100 คนติดต่อกันหลายวัน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้ประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ ชิบะ และคานากาวะ สรุปผลการหารือได้ ดังนี้ (1) นาย NISHIMURA ขอความร่วมมือจังหวัดต่าง ๆ ใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นกับร้านนั่งดื่มที่ให้บริการใกล้ชิดกับลูกค้า ซึ่งรวมไปถึงการตรวจ PCR และเพิ่มความเข้มงวดด้านการตรวจมาตรการด้านสุขอนามัย (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ที่พบผู้ติดเชื้อรวมของจังหวัดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามากกว่า 100 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่ไปใช้บริการสถานบันเทิงยามค่ำคืนในกรุงโตเกียว จึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการอย่างเต็มที่ และขอให้รัฐบาลกลางพิจารณาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก (3) ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะขอความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดในการพิจารณาไตร่ตรองในการเดินทางไปเที่ยวโตเกียวยามค่ำคืน (4) ผู้ว่าราชการจังหวัดคานากาวะไม่คิดว่าจะขอให้ประชาชนงดการเดินทางข้ามจังหวัดไปกรุงโตเกียว เนื่องจากกรุงโตเกียวและจังหวัดคานากาวะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และจะพิจารณาให้มีการตรวจ PCR อย่างจริงจังสำหรับผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิงยามค่ำคืน
รัฐมนตรี NISHIMURA แถลงต่อสื่อ ขอความร่วมมือให้ประชาชนยังคงการทำงานจากบ้านต่อไป เนื่องจากช่วงนี้ มีจำนวนผู้โดยสารรถไฟหนาแน่นขึ้นกว่าในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน กล่าวคือ กรุงโตเกียวลดลงร้อยละ 30 และเขตคันไซลดลงประมาณร้อยละ 20 จากเดิมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ลดลงร้อยละ 70-80 จากภาวะปกติ นอกจากนี้ ยังขอให้ผู้ที่มีความรู้สึกผิดปกติในลำคอหรือประสาทสัมผัสการรับรู้รสหรือกลิ่นที่เปลี่ยนไป รีบปรึกษาแพทย์โดยเร็ว และขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด 

 


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19