สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 กรกฏาคม 2563

09/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 กรกฏาคม 2563


วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 224 คน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยตรวจพบใน 1 วัน (ที่ผ่านมาสูงสุดอยู่ที่ 206 คนเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จากจำนวนตรวจ PCR อยู่ที่ 919 คน) ทั้งนี้ นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวกล่าวว่า จำนวนที่มากขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนการตรวจ PCR โดยในวันนี้มีจำนวนการตรวจอยู่ที่ 3,400 คน มากกว่าเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ถึง 3.4 เท่า และผู้ติดเชื้อรายใหม่ร้อยละ 82 เป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี (ร้อยละ 75 เป็นผู้มีอายุระหว่าง 21-39 ปี) ความรุนแรงด้านอาการยังไม่มากนัก โดยกรุงโตเกียวจะปรับแนวทางการเฝ้าระวัง (monitoring) ใหม่ โดยยึดหลักเกณฑ์ 2 ข้อ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาด และระบบการให้บริการทางการแพทย์ และจะจัดทำร่างงบประมาณเสริมครั้งที่ 6 มูลค่ารวมกว่า 3.132 แสนล้านเยน สำหรับมาตรการด้าน COVID-19 ต่อไป


สถานะวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 20,413 คน (เพิ่มขึ้น 207 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 982 คน (เพิ่มขึ้น 2 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดเอกสารแนบ โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

(1) กรุงโตเกียว 7,048 คน 

(2) จังหวัดโอซากา 1,915 คน 

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,626 คน 

(4) จังหวัดไซตามะ 1,327 คน 

(5) จังหวัดฮอกไกโด 1,282 คน 


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในญี่ปุ่น 207 คนที่ตรวจพบเมื่อเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

* กรุงโตเกียว 75 คน นับเป็นครั้งแรกในรอบ 7 วันที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 100 คน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน 41 คน ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ 34 คน ส่วนมากยังเป็นการติดเชื้อในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง (ย่านชินจุกุ ย่านอิเคะบุคุโระ) 24 คน กรุงโตเกียวยังคงดำเนินการตรวจ PCR กลุ่มผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับ Host Club เชิงรุกต่อไป ซึ่งเขตชิโยดะ จะตรวจ PCR พนักงานร้าน Maid Café ย่านอาคิฮาบาระที่พบการติดเชื้อแบบ cluster กว่า 400 คนด้วย นอกจากนี้ พบการติดเชื้อภายในครอบครัว และการติดเชื้อจากการดื่มสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น และยังขยายพื้นที่พบการติดเชื้อมากขึ้นอีกด้วย จากเดิมที่พบมากในย่านชินจุกุ

* จังหวัดไซตามะ 48 คน นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 40 คน ใน 1 วัน โดยเป็นพนักงานใน Host Club ในเขตโอมิยะ 10 คน ทางจังหวัดจะเร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดต่อไป และเตือนให้ประชาชนระวังการติดเชื้อให้มากขึ้น เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

* จังหวัดคานากาวะ 23 คน ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ 8 คน 

* จังหวัดฟูกูโอกะ 13 คน นับเป็นครั้งแรกในรอบ 37 วัน ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 10 คน 

* จังหวัดโอซากา 10 คน เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน 6 คน และไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ 4 คน

* จังหวัดชิบะ 9 คน ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ 7 คน 


กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นรายงานว่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2563 จำนวน 28 คน เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากปากีสถาน 13 คน ฟิลิปปินส์ 7 คน อินโดนีเซีย 1 คน เม็กซิโก 1 คน แคนาดา 1 คน สหรัฐฯ 1 คน และไม่เปิดเผยข้อมูล 4 คน

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19