สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 กรกฏาคม 2563

13/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 กรกฏาคม 2563


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 119 คน ซึ่งเป็นวันแรกในรอบ 5 วัน ที่จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวต่ำกว่า 200 คน/วัน


ในช่วงวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเกินวันละ 380 คน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน จำนวน 430 / 386 / 407 คน ตามลำดับ 


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุดของวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ 

(1) กรุงโตเกียว 206 คน 

(2) จังหวัดโอซากา 32 คน 

(3 - 4) จังหวัดไซตามะ และ จังหวัดชิบะ จังหวัดละ 31 คน และ 

(5) จังหวัดคานากาวะ 23 คน


เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่น แถลงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของกรุงโตเกียว จังหวัดคานากาวะ จังหวัดไซตามะ และ จังหวัดชิบะ มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า จะขอให้กรุงโตเกียวและ 3 จังหวัด ประกาศปิดให้บริการกิจการบางอย่างชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่ยังยืนยันที่จะเริ่มโครงการ “Go To Campaign” โดยขอให้ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดำเนินมาตรการป้องกันแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด


รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาให้ชาวต่างชาติที่เดินทางจาก 129 ประเทศต้องห้าม และมีสถานะพำนักในญี่ปุ่น เช่น นักเรียนต่างชาติหรือผู้ฝึกงาน สามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข เช่น การตรวจ PCR เป็นต้น


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นาย OZAKI Haruo ประธานสมาคมการแพทย์ของกรุงโตเกียว ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปโฮสต์คลับและพื้นที่ที่มีการติดเชื้อมากในช่วง 2-4 สัปดาห์ นับจากนี้ เนื่องจากจะเกิดละอองฝอยน้ำลายฟุ้งกระจายได้มากที่สุดในเวลาถอดหน้ากากอนามัยและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือรับประทานอาหาร และขอความร่วมมือในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน COCOA

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19