สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กรกฏาคม 2563

14/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กรกฏาคม 2563

สถานะวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียว จำนวน 143 คน นับเป็นวันที่ 2 ในรอบ 6 วัน ที่กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 200 คน แต่เป็นจำนวนที่สูงกว่าวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 119 คน


สถานะวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 22,253 คน (เพิ่มขึ้น 261 คนจากวันก่อนหน้า) / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 34 คน / เสียชีวิต 984 คน (เพิ่มขึ้น 1 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงโตเกียว 119 คนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 แยกเป็น

- ผู้ติดเชื้อที่มีอายุอยู่ในช่วง 20-39 ปี 84 คน หรือร้อยละ 70 จากจำนวนทั้งหมด

- เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 55 ราย และไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้ออีก 64 ราย


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 119 คน
(2) จังหวัดไซตามะ 26 คน
(3) จังหวัดโอซากา 18 คน
(4) จังหวัดคานากาวะและจังหวัดชิบะ จังหวัดละ 17 คน และ
(5) จังหวัดเกียวโต 9 คน


พบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในโรงละคร Theater Moliere ในย่านชินจูกุ ที่ได้เปิดแสดงละครเวทีเรื่อง The Jinro ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 5 กรกฎาคม 2563 โดยพบผู้ติดเชื้อรวม 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักแสดง เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าชมละครเวที ขณะนี้ กรุงโตเกียวกำลังเข้าตรวจสอบสาเหตุการแพร่ระบาด


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจำนวน 32 คนในฐานทัพสหรัฐฯ Futenma ในเมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวา รวมผู้ติดเชื้อที่ฐานทัพฯ ทั้งสิ้น 98 คน


นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านเศรษฐกิจ ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่า แม้จำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ผ่านมาลดลงต่ำกว่า 200 คนในรอบ 5 วัน แต่ยังจะต้องปฏิบัติตัวด้วยความระมัดระวังเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ และหลังจากที่โครงการ “Go To Campaign” เริ่มขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น รัฐบาลจะขอความร่วมมือประชาชนไม่ออกจากบ้านหากมีอาการป่วย หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ และจะขอความร่วมมือสายการบินและรถไฟชินคันเซนช่วยประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้ออีกทางหนึ่ง


กระทรวง METI เปิดรับสมัครคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าอาคารทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัท SME ที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 1 พันล้านเยนสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุด 6 ล้านเยน และผู้ประกอบการรายบุคคลหรือฟรีแลนซ์สามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุด 3 ล้านเยน โดยคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากการยื่นคำร้อง

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19