สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2563

20/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2563


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มีรายงานผู้ติดเชื้อทั่วประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติม 419 คน ซึ่งรวมถึงผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียว 168 คน จังหวัดโอซากา 49 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 32 คน และจังหวัดไซตามะ 29 คน

ในช่วงวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเกินวันละ 500 คน ติดต่อเป็นเวลา 4 วัน จำนวน 623 / 597 / 662 / 511 คน ตามลำดับ


ยอดผู้ติดเชื้อเฉลี่ยในกรุงโตเกียวในช่วง 7 วันที่ผ่านมาจำนวน 212 คนต่อวัน แบ่งเป็น
- ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-29 และ 30-39 ปี รวม 129 คน หรือประมาณร้อยละ 70 จากจำนวนทั้งหมด
- ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 40-49 และ 50-59 ปี รวม 39 คน หรือประมาณร้อยละ 20 จากจำนวนทั้งหมด
- เป็นสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 70 คน และไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้ออีก 118 คน

โดยที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากทั้งในกรุงโตเกียวและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งจึงได้ประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสฯ มากขึ้น

นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อในญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงโตเกียวและปริมณฑลน่าเป็นห่วง และขอความร่วมมือกรุงโตเกียวและอีก 3 จังหวัดข้างเคียงในการขอให้ประชาชนไม่ใช้บริการสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดที่รัฐบาลกำหนดไว้

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป อนุญาตให้ผู้ไม่มีอาการป่วยสามารถตรวจ PCR โดยใช้เครื่องตรวจที่เก็บตัวอย่างเชื้อจากน้ำลายได้ จากเดิมที่ต้องมีการเก็บเชื้อตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านใน

รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มให้ผู้ที่ทำงานประเภทมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสฯ สูง โดยไม่จำเป็นต้องมีประวัติเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ เช่น สถานบันเทิงยามค่ำคืน เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่สามารถเข้าขอรับการตรวจ PCR โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจทั้งหมด

นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ออกมาขอโทษเกี่ยวกับการถอดกรุงโตเกียวออกจากกิจกรรม “Go To Travel” และวางแผนจะรวมกรุงโตเกียวเข้าในกิจกรรม หลังสถานการณ์การติดเชื้อในกรุงโตเกียวดีขึ้น

นาย AKABA Kazuyoshi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว (MLIT) เรียกร้องไม่ให้กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ ภายใต้กิจกรรม “Go To Travel”

นาย KAJIYAMA Hiroshi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ประกาศจะดำเนินกิจกรรมโครงการ “Go To Event” (โครงการให้เงินช่วยเหลือการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต กีฬา และภาพยนตร์ เป็นต้น) และ “Go To Shopping Street” ภายใต้โครงการ “Go to Campaign” ตามแผนเดิม โดยภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จะเปิดรับสมัครบริษัทและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

นาย ETO Taku รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ “Go To Eat” ภายใต้โครงการ “Go to Campaign” ประกาศเลื่อนการเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ออกไปเป็นช่วงหลังสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19