สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 21 กรกฏาคม 2563

21/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 21 กรกฏาคม 2563


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในกรุงโตเกียว 237 คน นับเป็นวันที่ 13 ติดต่อกันที่กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คน

สถานะวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 25,844 คน (เพิ่มขึ้น 419 คนจากวันก่อนหน้า) / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 47 คน / เสียชีวิต 988 คน (เพิ่มขึ้น 2 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากที่สุด ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 168 คน
(2) จังหวัดโอซากา 49 คน
(3) จังหวัดฟูกูโอกะ 32 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 29 คน
(5) จังหวัดเกียวโต 27 คน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อ 168 คน มีรายละเอียด ดังนี้
• ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-29 และ 30-39 ปี รวม 108 คน หรือประมาณร้อยละ 64 จากจำนวนทั้งหมด
• ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 40-49 และ 50-59 ปี รวม 40 คน หรือประมาณร้อยละ 23 จากจำนวนทั้งหมด
• มีผู้สูงอายุในช่วงอายุ 60-79 ปีหลายรายที่ติดเชื้อจากลูกหลานที่บ้าน
• ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 74 คน และไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้ออีก 94 คน
• เป็นพนักงานและลูกค้าจากสถานบันเทิงยามค่ำคืนจำนวน 22 คน โดยอยู่ในย่านชินจูกุ 13 คน ติดจากสมาชิกในครอบครัว 22 คน งานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 8 คน จากโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 6 คน และจากที่ทำงาน 5 คน

นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอให้ตำรวจสามารถตรวจสอบสถานบันเทิงยามค่ำคืนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัสฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อชดเชยให้กับธุรกิจที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการปิดกิจการไปก่อนหน้า

นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้แจ้งแกนนำองค์กรธุรกิจใหญ่ 3 แห่งทาง teleconference ว่า รัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและจะตัดสินใจอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับการผ่อนปรนการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป และขอความร่วมมือภาคธุรกิจให้คงการทำงาน telework และเหลื่อมเวลาการเข้างาน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ตัดสินที่จะจ่ายเงินชดเชยค่าธรรมเนียมการยกเลิก package ท่องเที่ยว หลังจากที่กรุงโตเกียวถูกถอดออกจาก “Go To Campaign” โดยมีผลบังคับสำหรับผู้ที่จองกิจกรรมในช่วงระหว่างวันที่ 10 - 17 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19