สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 กรกฏาคม 2563

27/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 กรกฏาคม 2563


❖ วันนี้ (27 กรกฎาคม 2563) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียว จำนวน 131 คน นับเป็นวันแรกที่กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 200 คน ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา แต่เป็นวันที่ 19 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คน

❖ เมื่อวาน (26 กรกฎาคม) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น เกิน 30,000 คน (30,666 คน โดยเพิ่มขึ้น 835 คนจากวันก่อนหน้า) และนับเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันที่ญี่ปุ่นมีรายงานผู้ติดเชื้อรายวันสูงกว่า 700 คน โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 239 คน (2) จังหวัดโอซากา 141 คน (3) จังหวัดฟูกูโอกะ 90 คน (4) จังหวัดไอจิ 80 คน (5) จังหวัดเฮียวโกะ 49 คน

❖ ในบรรดากลุ่มผู้ติดเชื้อ 239 คนในกรุงโตเกียวเมื่อ 26 กรกฎาคม มีผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี ประมาณร้อยละ 62 จากจำนวนทั้งหมด (148 คน) และระหว่าง 40-59 ปี ร้อยละ 22 (52 คน) ทั้งนี้ ร้อยละ 60 จากจำนวนทั้งหมด (144 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ ส่วนผู้ที่ทราบเส้นทางการติดเชื้อเป็นการติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัว จากที่ทำงาน เป็นพนักงาน ลูกค้าในสถานบันเทิงยามค่ำคืน งานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน และติดจากโรงเรียนและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

❖ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม จังหวัดโอซากามีจำนวนผู้ติดเชื้อ 141 คน นับเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันที่จังหวัดโอซากามีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คน โดยไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ 87 คน และส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง ในขณะที่จังหวัดฟูกูโอกะมีผู้ติดเชื้อ 90 คน ซึ่งนับเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมืองฟูกูโอกะ จำนวน 61 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้ออายุน้อยกว่า 29 ปีประมาณร้อยละ 70 จากจำนวนทั้งหมด

❖ นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า รัฐบาลกลางขอความร่วมมือสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น ดังนี้ (1) ส่งเสริมการเหลื่อมเวลาการเข้างานของพนักงานและให้พนักงานทำงานจากบ้าน (2) ควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานที่มีอาการป่วยไปทำงานที่บริษัท (3) งดการกินเลี้ยงสังสรรค์ และ (4) ส่งเสริมการใช้แอพลิเคชั่น COCOA

❖ รัฐบาลญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ 1 แสนเยน รีบสมัครขอรับเงินต่อสำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่ และตรวจสอบวันหมดเขตยื่นขอรับเงินช่วยเหลือโดยเร็ว โดยเขตส่วนใหญ่จะปิดรับคำร้องประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2563


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19