สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 กรกฏาคม 2563

29/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 กรกฏาคม 2563


ในวันที่ 29 กรกฎาคม ณ เวลา 18.00 น. มีผู้ติดเชื้อรายวันทั่วญี่ปุ่นจำนวน 1,002 คน ซึ่งเป็นจำนวนยอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และมากกว่า 1,000 คน เป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาด ดังนี้ 

- กรุงโตเกียวมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่รายวันจำนวน 250 คน นับเป็นวันที่ 21 ติดต่อกันที่กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คน และเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 200 คน 

- จังหวัดโอซากาและจังหวัดไอจิมีผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จำนวน 221 และ 167 คน ตามลำดับ 


ในวันที่ 28 กรกฎาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 981 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 32,245 คน นอกจากนี้ ญี่ปุ่นมียอดผู้เสียชีวิตเกิน 1,000 คนแล้ว กล่าวคือ 1,002 คน เพิ่มขึ้น 3 คนจากวันก่อนหน้า รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ในวันที่ 28 กรกฎาคม จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 266 คน (2) จังหวัดโอซากา 155 คน (3) จังหวัดไอจิ 110 คน (4) จังหวัดไซตามะ 55 คน (5) จังหวัดฟูกูโอกะ 54 คน


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 63 รัฐบาลญี่ปุ่นขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางจาก 146 ประเทศทั่วโลก รวมประเทศไทย เดินทางเข้าญี่ปุ่นเป็น 31 สิงหาคม 2563 จากเดิมที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังรายละเอียดตามลิงค์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น  https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 63 นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านในช่วงวันหยุดยาวฤดูร้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมทั้งเลือกใช้บริการสถานที่ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ นอกจากนี้ กรุงโตเกียวจะติดสติ๊กเกอร์ตามสถานที่ให้บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่า เป็นสถานที่ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยในการใช้บริการ


นาย YOSHIMURA Hirofumi ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกไปดื่ม/กินเลี้ยงสังสรรค์ที่มีการรวมกลุ่มคนมากกว่า 5 คนขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 – 20 สิงหาคม


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น สนับสนุนให้ประชาชนใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า เนื่องจากสามารถซักได้และใช้ได้หลายครั้งซึ่งช่วยประหยัดเงิน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19