สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 กรกฏาคม 2563

30/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 กรกฏาคม 2563


วันที่ 30 กรกฎาคม สถานะ ณ เวลา 16.00 น. มีผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวและจังหวัดไอจิ เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์
- กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 367 คน นับเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เกินกว่า 200 คน และกรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 12,228 คน
- จังหวัดไอจิ มีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 146 คน นับเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อในตัวเมืองนาโกยาจำนวน 108 คน

ในวันที่ 29 กรกฎาคม มีผู้ติดเชื้อรายวันทั่วญี่ปุ่นจำนวน 1,264 คน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 33,508 คน / เสียชีวิต 1,006 คน (เพิ่มขึ้น 4 คนจากวันก่อนหน้า)

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พบผู้ติดเชื้อเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอิวาเตะ ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ทำให้ขณะนี้ ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศทั้ง 47 จังหวัดแล้ว นอกจากนี้ ยังมีอีก 7 จังหวัดที่ยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ จังหวัดโอซากา (221 คน) จังหวัดไอจิ (167 คน) จังหวัดฟูกูโอกะ (101 คน) จังหวัดคานากาวะ (70 คน) จังหวัดชิบะ (49 คน) จังหวัดโอกินาวา (44 คน) และจังหวัดมิเอะ (10 คน)

วันที่ 29 กรกฎาคม กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ 250 คน โดยร้อยละ 64 เป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 65 ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ ส่วนที่เหลือเป็นการติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัว นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติ จากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน และจากที่ทำงาน

รัฐบาลเตรียมอนุญาตให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาต่างชาติเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่น (re-entry) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป นอกเหนือจากกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มผู้ฝึกทักษะแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศก่อนหน้านี้ โดยผู้ที่มีสถานะพำนักระยะยาวสาขาอาชีพข้างต้นทั้งหมดต้องเป็นผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะห้ามเดินทางออกนอกประเทศ (กรณีของไทย คือก่อนวันที่ 2 เม.ย. 63) และต้องยื่นเอกสารยืนยันผลตรวจ PCR เพื่อเดินทางเข้าประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มตรวจลงตราให้นักธุรกิจชาวเวียดนามและไทยภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ กับรัฐบาลญี่ปุ่นแล้ว โดยจะสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

กรุงโตเกียวกำลังพิจารณาจะขอความร่วมมือให้ร้านอาหารและร้านค้าปิดให้บริการในเวลา 22.00 น. ในระหว่างวันที่ 3-31 สิงหาคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และอาจจ่ายเงินสนับสนุน 200,000 เยน สำหรับร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ

นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว คาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็น และใช้บริการร้านค้าและร้านอาหารที่ติดป้ายสติ๊กเกอร์ของกรุงโตเกียวที่แสดงว่าร้านดังกล่าวดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในสถานประกอบการเท่านั้น

นาย AKABA Kazuyoshi รัฐมนตรีว่าการกระทรวง MLIT กล่าวว่า ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะถอนจังหวัดใดออกจากโครงการ Go To Travel หรือไม่ หลังหลายจังหวัดในญี่ปุ่นมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องหารือกับผู้เชี่ยวชาญต่อไป


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19