สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 31 กรกฏาคม 2563

31/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 31 กรกฏาคม 2563


เมื่อ 31 กรกฎาคม ณ เวลา 20.27 น. ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 1,557 คน สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ นับเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 คน และมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในหลายจังหวัดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เช่น

- กรุงโตเกียว 463 คน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเกิน 400 คนต่อวัน โดยมากกว่าวันก่อนหน้าเกือบ 100 คน ทำให้ขณะนี้ กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อรวม 12,691 คน และมากกว่าครึ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ในเดือนกรกฎาคม
- จังหวัดโอซากา 216 คน
- จังหวัดไอจิ 192 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อในเมืองนาโกยา 102 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 170 คน
- จังหวัดโอกินาวา 71 คน
- จังหวัดเฮียวโกะ 62 คน

เมื่อวาน ( 30 กรกฎาคม) มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น 1,301 คน / ผู้ติดเชื้อสะสม 34,809 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 90 คน / เสียชีวิต 1,007 คน (เพิ่มขึ้น 1 คนจากวันก่อนหน้า)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม กรุงโตเกียวได้จัดการประชุมเฝ้าระวังสถานการณ์ประจำสัปดาห์ สาระสำคัญดังนี้

- สถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในระดับมีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ 3 “มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ” เป็นเวลา 3 สัปดาห์ติดต่อกัน
- สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อใหม่เฉลี่ย 258.1 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 1.1 เท่า และมีผู้ติดเชื้อโดยไม่ทราบช่องทางเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 154 คนต่อวัน
- ผู้ติดเชื้อ อายุ 20 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด และพบผู้ติดเชื้อในหลายกลุ่มอายุมากขึ้นและมีสาเหตุการติดเชื้อหลากหลายมากขึ้น สาเหตุหลัก ได้แก่ การติดเชื้อจากการกินเลี้ยงสังสรรค์ รองลงมา ได้แก่ การติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัว และจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน นอกจากนี้ มีการติดเชื้อในสถานดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียน ร้านอาหาร และสถานที่ทำงาน
- สถานการณ์การให้บริการการแพทย์ มีความรุนแรงอันดับที่ 2 “จำเป็นต้องมีการเสริมความเข้มแข็งของระบบการรักษาพยาบาล” ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 ทั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 1.2 เท่า และมีผู้ป่วยอาการหนัก 22 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยวัยกลางคน
- ที่ประชุมแสดงความกังวลเกี่ยวกับรูปแบบการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นแบบช้า ๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยยังไม่เห็นวี่แววจะลดความรุนแรง และได้เริ่มส่งผลกระทบต่อระบบการรักษาของญี่ปุ่นแล้ว

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในญี่ปุ่นอยู่ภาวะที่น่ากังวล (alarming) แต่รัฐบาลเห็นว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดควบคู่กันไป

รัฐบาลกลางและจังหวัดต่าง ๆ เช่น กรุงโตเกียว ชิบะ ฟูกูโอกะ ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการกินเลี้ยงสังสรรค์ หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และพบผู้ติดเชื้อจากการกินเลี้ยงสังสรรค์มากขึ้น

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19