สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563

03/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563


วันที่ 3 สิงหาคม ณ เวลา 16.35 น. กรุงโตเกียวมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 258 คน นับเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ต่ำกว่า 300 คนต่อวันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ในขณะที่จังหวัดไอจิมีผู้ติดเชื้อใหม่ 125 คน นับเป็นวันที่ 7 ติดต่อกันที่จังหวัดไอจิมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คนต่อวัน

วันที่ 2 สิงหาคม มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น 1,331 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 39,256 คน นับเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเกินกว่า 1,000 คน โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 292 คน 

(2) จังหวัดโอซากา 194 คน 

(3) จังหวัดไอจิ 160 คน 

(4) จังหวัดฟูกูโอกะ 145 คน 

(5) จังหวัดไซตามะ 74 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่ 2 สิงหาคม กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน 292 คน ยอดรวมรายวันต่ำกว่า 300 คนเป็นครั้งแรกในช่วง 4 วัน แต่นับเป็นวันที่ 6 ติดต่อกันมีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 200 คน ส่วนหลายจังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้น ได้แก่
- จังหวัดโอซากา มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 194 คน นับเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันมีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 190 คน โดยไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ 141 คน / ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 10-39 ปีประมาณร้อยละ 60
- จังหวัดไอจิมีผู้ติดเชื้อ 160 คน นับเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 150 คน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ (103 คน) อยู่ในตัวเมืองนาโกยา
- จังหวัดฟูกูโอกะ 145 คน ซึ่งนับเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คน นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ (98 คน) อยู่ในตัวเมืองฟูกูโอกะ
- จังหวัดไซตามะ มีผู้ติดเชื้อ 74 คน เท่ากับยอดรวมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์
- จังหวัดโอกินาวะ มีผู้ติดเชื้อ 64 คน รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นจำนวน 517 คน นอกจากนี้ จังหวัดได้รับรายงานจากฐานทัพสหรัฐฯ ว่า มีผู้ติดเชื้อในฐานทัพสหรัฐฯ ในจังหวัดรวมทั้งสิ้นจำนวน 273 คน ซึ่งไม่รวมอยู่ในจำนวน 517 คนของจังหวัด
- จังหวัดมิเอะ มีผู้ติดเชื้อ 12 คน ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ได้แถลงต่อสื่อว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นไปอีก กรุงโตเกียวอาจจำเป็นต้องพิจารณาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับจังหวัด ขณะเดียวกัน จะเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือธุรกิจเป็นจำนวน 1.01 หมื่นล้านเยน โดยจะขอให้สถานบันเทิงยามค่ำคืน ร้านคาราโอเกะ ลดระยะเวลาการเปิดให้บริการ โดยร้านที่ให้ความร่วมมือจะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุดจำนวน 200,000 เยน

เมื่อค่ำวันที่ 31 กรกฎาคม จังหวัดโอซากาขอให้สถานบันเทิงยามค่ำคืนโดยเฉพาะบริเวณเขตมินามิ ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดมาก ลดระยะเวลาการเปิดให้บริการ หรือปิดให้บริการชั่วคราว โดยขอให้ร้านนั่งดื่มแบบญี่ปุ่น (อิซากายะ) บาร์ ไนท์คลับ โฮสต์คลับ ร้านคาราโอเกะ ลดระยะเวลาการเปิดให้บริการเป็นตั้งแต่ 05.00 น.-20.00 น. ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการลดระยะเวลาเปิดให้บริการจะได้รับเงินสนับสนุนจากจังหวัดโอซากา 1 หมื่นเยน และนครโอซากา 1 หมื่นเยน รวมเป็นจำนวน 2 หมื่นเยนต่อวัน

จังหวัดเกียวโตขอให้ประชาชนในจังหวัดที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เข้าร่วมงานไม่เกิน 2 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเกิน 10 คน หลีกเลี่ยงการใช้บริการในช่วงดึก ใช้บริการร้านค้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น และใช้แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และหากไม่สามารถหาเส้นทางการติดเชื้อจากร้านที่เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนได้ จะเปิดเผยชื่อร้านต่อสาธารณชน

จังหวัดไอจิขอให้สถานบันเทิงยามค่ำคืนและร้านคาราโอเกะ ในบริเวณกลางเมืองนาโกยาลดระยะเวลาการเปิดให้บริการหรือปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม-24 สิงหาคม รวมระยะเวลา 20 วัน และเปิดให้บริการตั้งแต่ 05.00-20.00 น. นอกจากนี้ จังหวัดจะให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือวันละ 10,000 เยน และสามารถได้รับเงินเงินช่วยเหลือได้สูงสุดที่ 200,000 เยน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม จังหวัดโอกินาวาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายในจังหวัดซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากบ้านหากไม่จำเป็น ไม่เดินทางข้ามจังหวัด ขอให้ประชาชนจากจังหวัดอื่นพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนเดินทางไปยังจังหวัดโอกินาวา รวมทั้งขอให้ผู้จัดกิจกรรมพิจารณาเลื่อน ยกเลิก หรือลดขนาดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19