สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563

05/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563


ในวันที่ 5 สิงหาคม เวลา 18.09 น. มียอดผู้ติดเชื้อใหม่ในจังหวัดต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ดังนี้
- กรุงโตเกียว 263 คน นับเป็นวันที่ 9 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 200 คน/วัน โดยประมาณร้อยละ 62 (163 คน) เป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี
- จังหวัดโอซากา 196 คน
- จังหวัดไอจิ 139 คน นับเป็นวันที่ 9 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คน/วัน
- จังหวัดคานากาวะ 81 คน
- จังหวัดไซตามะ 64 คน
- จังหวัดเฮียวโกะ 52 คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน
- จังหวัดชิบะ 50 คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน
- จังหวัดคุมาโมโตะ 31 คน

ในวันที่ 4 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 1,239 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 41,455 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 88 คน / ผู้เสียชีวิต 1,023 คน (เพิ่มขึ้น 5 คนจากวันก่อนหน้า) โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 309 คน (2) จังหวัดโอซากา 193 คน (3) จังหวัดไอจิ 120 คน (4) จังหวัดคานากาวะ 89 คน / จังหวัดฟูกูโอกะ 89 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่ 4 สิงหาคม กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน 309 คน โดยร้อยละ 62 เป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี / ร้อยละ 63 ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / ผู้ที่ทราบเส้นทางการติดเชื้อเป็นผู้ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อ 31 คน / งานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 23 คน / จากที่ทำงาน 17 คน / จากสถานบันเทิงยามค่ำคืนจำนวน 10 คน / จากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและสถานพยาบาล 10 คน

นาย KATO Katsunobu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นกล่าวว่า แม้รัฐบาลได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด แต่การแพร่ระบาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และหากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ “แน่นอนว่า มีความเป็นไปได้ที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้ง”

ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละพื้นที่ขอความร่วมมือจากประชาชนในช่วงเทศกาลโอบ้ง (เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ) โดยเน้นการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดในการเดินทางกลับบ้านเกิด ขอให้ผู้ที่ต้องการเดินทางไตร่ตรองความจำเป็นอย่างถี่ถ้วน และขอให้ผู้ที่มีอาการไม่สบายงดการเดินทาง

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม มีผู้ป่วยเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลทั่วญี่ปุ่นจำนวน 4,034 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 3,338 คน จากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม โดยสำหรับกรุงโตเกียวเพิ่มขึ้น 4.2 เท่าจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม และอัตราการใช้เตียงรักษาผู้ป่วยมีอัตราสูงขึ้นในแต่ละจังหวัด เช่น กรุงโตเกียวร้อยละ 37.9 (เพิ่มขึ้น 28.9 จุด จากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม) โดยประธานสมาคมโรคระบาดญี่ปุ่นกล่าวว่า สถานการณ์เตียงผู้ป่วยในกรุงโตเกียวเริ่มอยู่ในสภาพแย่ลง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19