สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563

06/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563


ในวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 18.00 น. ญี่ปุ่นมียอดผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ 1,305 คน โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากมีดังนี้

- กรุงโตเกียว 360 คน นับเป็นวันที่ 10 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 200 คน/วัน โดยประมาณร้อยละ 64 เป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี
- จังหวัดโอซากา 225 คน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์
- จังหวัดฟูกูโอกะ 137 คน นับเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คน/วัน
- จังหวัดไอจิ 140 คน นับเป็นวันที่ 10 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คน/วัน
- จังหวัดโอกินาวา 73 คน และยังมีผู้ติดเชื้อใหม่ในฐานทัพสหรัฐฯ อีก 10 คน
- จังหวัดเฮียวโกะ 61 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติการณ์

ในวันที่ 5 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 1,357 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 42,813 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 104 คน / ผู้เสียชีวิต 1,028 คน (เพิ่มขึ้น 5 คนจากวันก่อนหน้า) โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 263 คน (2) จังหวัดโอซากา 196 คน (3) จังหวัดไอจิ 147 คน (4) จังหวัดฟูกูโอกะ 123 คน (5) จังหวัดคานากาวะ 81 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายกรัฐมนตรีอาเบะได้แถลงข่าวจากเมืองฮิโรชิมาว่า ช่วงเทศกาลโอบ้งมิใช่ช่วงที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทันที เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ต่างจากสถานการณ์ในช่วงเดือนเมษายนเป็นอย่างมาก เช่น มีผู้ป่วยอาการหนักจำนวนไม่มาก และรัฐบาลได้เตรียมเตียงผู้ป่วยไว้เพียงพอ ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก และระมัดระวังการแพร่เชื้อไปยังผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 17.00 น. นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ดังนี้
- สถานการณ์โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมามากนัก แต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นพิเศษ
- เน้นย้ำการปฏิบัติตนสำหรับผู้สูงอายุ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือเป็นประจำ ระวังการเป็นลมแดด หลีกเลี่ยง 3Cs ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในช่วงที่ผู้คนไม่หนาแน่น รวมทั้งขอให้ซูเปอร์มาร์เก็ตจัดช่องจ่ายเงินพิเศษและจัดเวลาการซื้อของพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ขณะเดียวกัน ขอให้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุสวมใส่หน้ากากหากมีการสนทนาเป็นเวลานาน ไม่รับประทานอาหารเวลาเดียวกัน ต่างคนต่างรับประทานอาหารของตนเองแยก ไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้า แก้วและยาสีฟันร่วมกัน
- ในช่วงเทศกาลโอบ้ง ขอให้ประชาชนงดเดินทางออกจากกรุงโตเกียว โทรศัพท์หรือคุยออนไลน์กับญาติพี่น้องในต่างจังหวัดแทน และงดการกินเลี้ยงสังสรรค์ยามค่ำคืน นาง KOIKE ย้ำว่า หากสถานการณ์แย่ลง อาจจะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงขอให้ประชาชนร่วมมือกันไม่ให้สถานการณ์แย่ลงไปมากกว่านี้

จังหวัดต่าง ๆ ขอความร่วมมือประชาชนในช่วงเทศกาลโอบ้ง ดังนี้

1. การขอให้พิจารณางดการเดินทาง ได้แก่

- จังหวัดไอจิ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคมเป็นต้นไป ขอความร่วมมือประชาชนไม่ออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน พิจารณางดเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาการป่วย และขอความร่วมมือกินเลี้ยงสังสรรค์เป็นกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 5-6 คน

- จังหวัดคุมาโมโตะ ยกระดับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในจังหวัดเป็นระดับสูงสุด “เฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษ” โดยขอความร่วมมือชาวเมืองเตือนไม่ให้ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน เดินทางไปเยี่ยมที่จังหวัด

- จังหวัดโอกินาวา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและขอความร่วมมือประชาชนในทุกพื้นที่ในจังหวัดงดออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งงดการเดินทางเข้าไปในจังหวัด ถึงแม้จะเป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนาก็ตาม

- จังหวัดอิบารากิ ขอให้ชาวกรุงโตเกียวงดเดินทางกลับจังหวัดอิบารากิเพื่อเยี่ยมครอบครัวและขอความร่วมมือชาวเมืองไม่ออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน

- จังหวัดฟุคุอิ ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียวและจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อประชากรสูงงดเดินทางไปยังจังหวัด

- จังหวัดยามานาชิ มิได้ห้ามการเดินทางไปยังจังหวัดเพื่อเยี่ยมภูมิลำเนา แต่ขอให้พิจารณาตัดสินใจร่วมกับครอบครัวอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีคนชรา

2. การขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองและการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น ได้แก่ จังหวัดวาคายามะ จังหวัดอาโอโมริ และจังหวัดฟูกูโอกะ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19