สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2563

10/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2563


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 16.00 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่น ดังนี้

- กรุงโตเกียวจำนวน 197 คน ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ที่มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 200 คน โดยร้อยละ 56 เป็นผู้ติดเชื้อที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อ 123 คน
- จังหวัดไอจิ 102 คน ซึ่งนับเป็นวันที่ 14 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คน


เมื่อ 9 สิงหาคม มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 1,444 คน นับเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันแล้วที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเกินกว่า 1,000 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 48,910 คน โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ 

(1) กรุงโตเกียว 331 คน 

(2) จังหวัดโอซากา 195 คน 

(3) จังหวัดโอกินาวะ 159 คน 

(4) จังหวัดไอจิ 129 คน

(5) จังหวัดฟูกูโอกะ 109 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ในบรรดาผู้ติดเชื้อใหม่ของกรุงโตเกียวทั้งสิ้น 331 คน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อร้อยละ 64 มีอายุระหว่าง 20-39 ปี / ร้อยละ 65 ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / ส่วนร้อยละ 35 ที่ทราบช่องทางการติดเชื้อ เป็นการติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัว 33 คน จากที่ทำงาน 17 คน งานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 15 คนจากสถานบันเทิงยามค่ำคืนจำนวน 9 คน และติดจากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 9 คน / จำนวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในกรุงโตเกียว 1,601 คน เพิ่มขึ้น 92 คนจากวันก่อนหน้า


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม หลายจังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
- จังหวัดโอซากา 195 คน โดยทุกคนไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง / ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 10-39 ประมาณร้อยละ 57 / มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน 2 แห่ง ได้แก่ สถานพยาบาลในเมืองโอซากาและสถานดูแลผู้สูงอายุเมืองอิเคดะ
- จังหวัดโอกินาวา 159 คนซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ 116 คน และเป็นผู้ทำงานและลูกค้าในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ย่านมัตสึยามะ เมืองนาฮา 86 คน
- จังหวัดไอจิ 129 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงต่อผู้สื่อข่าวว่าสถานการณ์การติดเชื้อรุนแรงมาก จึงขอให้ประชาชนในจังหวัดพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางในช่วงโอบ้ง (ช่วงไหว้บรรพบุรุษ) อีกครั้งหนึ่ง
- จังหวัดฟูกูโอกะ 109 คน ซึ่งนับเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ (57 คน) อยู่ในตัวเมืองฟูกูโอกะ
- จังหวัดชิมาเนะ 91 คน ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในชมรมฟุตบอลของโรงเรียนมัธยมปลาย เมืองมัตสึเอะ
- จังหวัดอิชิกาวะ 22 คน ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
- จังหวัดอิบารากิ 17 คน ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน


นายกรัฐมนตรีอาเบะได้แถลงต่อสื่อที่เมืองนางาซากิว่า แม้ในปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น แต่สถานพยาบาลยังมีความพร้อมในการรับผู้ป่วยได้เพิ่มเติม อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ การจ้างงาน และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งเลวร้ายกว่าวิกฤตเศรษฐกิจ Lehman จึงจำเป็นต้องหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อจะได้ไม่ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้ง ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะหารือกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนแห่งต่าง ๆ ต่อไปเพื่อจัดซื้อวัคซีนจำนวน 120 ล้านโดส เพื่อให้สามารถแจกจ่ายให้ประชาชนได้เกือบทุกคน


รัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท Pfizer Inc. ของสหรัฐฯ และบริษัท AstraZeneca plc. ของอังกฤษ ได้จัดทำข้อตกลงพื้นฐานว่า หากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสฯ บริษัทฯ จะจัดส่งวัคซีนฯ ให้แก่ประชาชนญี่ปุ่น


สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นกำลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ฝึกงานทางเทคนิคชาวต่างชาติซึ่งถูกเลิกจ้างงานกลางคันและผู้ที่ระยะเวลาการจ้างงานสิ้นสุดแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ โดยกำลังพิจารณาหางานรองรับในบริษัทญี่ปุ่น และขยายระยะเวลาการพำนักในญี่ปุ่นให้แก่ผู้ฝึกงานทางเทคนิคดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นอย่างมาก


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19