สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563

11/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563


วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 15.00 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่น ดังนี้

- กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 188 คน ซึ่งนับเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 200 คนต่อวัน ทั้งนี้ ร้อยละ 57 ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดมีอายุระหว่าง 20-39 ปี และโดยที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก กรุงโตเกียวจึงเรียกร้องให้ประชาชนงดเดินทางระยะทางไกลนอกกรุงโตเกียว งดการกินเลี้ยงสังสรรค์นอกบ้านในยามค่ำคืน และงดการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลโอบ้ง (เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ)

- จังหวัดไอจิ จำนวน 60 คน

ในวันที่ 10 สิงหาคม มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 839 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 49,749 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 162 คน / มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 5 คน / จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 197 คน (2) จังหวัดโอซากา 123 คน (3) จังหวัดไอจิ 101 คน (4) จังหวัดฟูกูโอกะ 72 คน (5) จังหวัดโอกินาวา 52 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เมื่อ 10 สิงหาคม กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อใหม่ 197 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ติดเชื้อร้อยละ 56 จากจำนวนทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี / ร้อยละ 60 ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / ส่วนผู้ทราบเส้นทางการติดเชื้อ รวม 79 คน แบ่งเป็นการติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัว 30 คน จากที่ทำงาน 15 คน งานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 14 คนจากสถานบันเทิงยามค่ำคืนจำนวน 6 คน และติดจากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 8 คน

- มีผู้รักษาในโรงพยาบาล 1,682 คน เพิ่มขึ้น 81 คนจากวันก่อนหน้า โดยเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรง 24 คน เพิ่มขึ้น 1 คนจากวันก่อนหน้า / ผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงที่รักษาที่บ้าน 588 คน ลดลง 18 คนจากวันก่อนหน้า / ผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงที่รักษาที่โรงแรม 443 คน เพิ่มขึ้น 9 คนจากวันก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงที่รอทางการแจ้งว่าจะรักษาที่บ้านหรือที่โรงแรม จำนวน 1,047 คน ลดลง 63 คนจากวันก่อนหน้า


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19