สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563

14/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563


เมื่อ 14 สิงหาคม เวลา 23.59 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 1,358 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กรุงโตเกียวกลับมามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 300 คน/วันอีกครั้ง (เคยลดน้อยลงไปตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม เป็นต้นมา) โดยมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 389 คน
- จังหวัดโอซากา 192 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 125 คน
- จังหวัดคานากาวะ 117 คน
- จังหวัดโอกินาวา 106 คน
- จังหวัดไอจิ 88 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 13 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1,176 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 52,603 คน นอกจากนี้ มียอดผู้เสียชีวิต 1,077 คน เพิ่มขึ้น 11 คนจากวันก่อนหน้า โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 206 คน (2) จังหวัดโอซากา 177 คน (3) จังหวัดฟูกูโอกะ 144 คน (4) จังหวัดคานากาวะ 123 คน (5) จังหวัดไอจิ 109 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รวม 206 คน โดยผู้ติดเชื้อร้อยละ 52 จากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีอายุระหว่าง 20-39 ปี / ร้อยละ 62 ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / ร้อยละ 38 ที่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ ส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว ที่ทำงาน สถานบันเทิงยามค่ำคืน และงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน

เมื่อ 13 สิงหาคม กรุงโตเกียวได้มีการประชุมการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในกรุงโตเกียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
- มีการติดเชื้อในทุกพื้นที่ในกรุงโตเกียว และในทุกช่วงอายุ จึงคงระดับความรุนแรงระดับสูงสุด “มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ” เป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกันแล้ว
- จำนวนเฉลี่ยผู้ติดเชื้อไม่ทราบช่องทางเท่ากับ 201 คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือเท่ากับร้อยละ 62.2 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง คาดว่าส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ
- ผู้ติดเชื้อที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 39.3 / 30-39 ปี ร้อยละ 24.8 / 40-49 ปี ร้อยละ 13.2 / 50-59 ปี ร้อยละ 8.6
- มีผู้ติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด ร้อยละ 29.1 / ติดเชื้อจากการกินเลี้ยงสังสรรค์ ร้อยละ 16.7 / ติดเชื้อจากที่ทำงาน ร้อยละ 16 / ติดเชื้อจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน ร้อยละ 9.4 และพบการติดเชื้อจากหอพักมหาวิทยาลัย และ share house มากขึ้น รวมถึงการติดเชื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางภายในรถยนต์คันเดียวกัน
- พบกลุ่มผู้ติดเชื้อระหว่างอายุ 20-39 ปี ติดเชื้อจากการกินเลี้ยงสังสรรค์มากที่สุด ในขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อระหว่างอายุ 40-79 ปี ติดเชื้อจากสมาชิกในบ้านมากที่สุด ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อที่มีอายุมากกว่า 80 ปีกว่าร้อยละ 70 ติดเชื้อจากสถานสงเคราะห์คนชรา
- จำนวนผู้ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 12 กรุงโตเกียวเห็นสมควรสำรองเตียงผู้ป่วยมากขึ้น เนื่องจากคาดว่าในอีก 2 สัปดาห์อาจมีผู้ป่วยอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหลังจากช่วงวันหยุดเทศกาลโอบ้ง (เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ) และขณะเดียวกัน จัดให้ผู้มีอาการป่วยเบาหรือไม่แสดงอาการพักรักษาตัวที่บ้านหรือที่โรงแรมที่กรุงโตเกียวจัดไว้รักษาผู้ป่วยเพื่อให้มีเตียงสำรองเพิ่มมากขึ้น

ในวันเดียวกัน นาง KOIKE Yuriko ผว.กรุงโตเกียว ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ดังนี้
- ขอร้องให้ประชาชนในกรุงโตเกียวงดการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงมีความรุนแรงไม่เปลี่ยนแปลง และต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษ
- ยังพบกรณีการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในสถานสงเคราะห์ ร้านคาราโอเกะ และจากการท่องเที่ยวในกลุ่มเพื่อนฝูง จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่ 3Cs สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือฆ่าเชื้อเป็นประจำ
- พบผู้ติดเชื้อในช่วงอายุระหว่าง 40-59 ปี ติดเชื้อจากสมาชิกภายในบ้านมากขึ้น จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการกินเลี้ยงสังสรรค์และจากที่ทำงาน และควรล้างมือทันทีเมื่อเดินทางกลับถึงบ้าน
- สำหรับกลุ่มวัยรุ่น พบการติดเชื้อจากการท่องเที่ยวและการเข้าร่วมกิจกรรมในฤดูร้อนมากขึ้น เช่น บาร์บีคิว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมักสัมพันธ์กับการดื่มสุราและการตะโกนพูดคุยเสียงดัง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม หลายจังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อ 177 คน ร้อยละ 62 จากจำนวนทั้งหมดไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / ร้อยละ 50 เป็นผู้มีอายุระหว่าง 10-39 ปี / มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ 2 แห่งในนครโอซากา
- จังหวัดฟูกูโอกะ มีผู้ติดเชื้อ 144 คน โดย 69 คนอยู่ในตัวเมืองฟูกูโอกะ มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ชมรมกีฬาของโรงเรียนมัธยมปลายเมืองโอมุตะ ซึ่งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม มีผู้ติดเขื้อเพิ่มขึ้นอีก 21 คน รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในโรงเรียนดังกล่าวทั้งสิ้น 27 คน
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อ 123 คน โดยไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ 58 คน / มีผู้ติดเชื้อเป็นนักเรียนประถมศึกษาของเมืองอัตสึงิเพิ่มอีก 9 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อจำนวน 14 คนในโรงเรียนดังกล่าว
- จังหวัดไอจิ มีผู้ติดเชื้อ 109 คน โดย 44 คน อยู่ในตัวเมืองนาโกยา มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ 2 แห่งในเมืองโทโยกาวะ และ อิชิโนมิยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิกล่าวว่า จะเปิดบริการตรวจ PCR แบบ Drive thru ในเมืองฮิงาชิอุระตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมนี้ โดยเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำลายราว 90 คนต่อวันที่ที่จอดรถศูนย์วิทยาศาสตร์และสุขภาพไอจิ
- จังหวัดโอกินาวา มีผู้ติดเชื้อ 97 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ 80 คน ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวาจึงได้แถลงยกระดับการเฝ้าระวังเป็นระดับ 4 และขยายมาตรการฉุกเฉินของจังหวัดต่อไปอีก 2 สัปดาห์จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม (จากประกาศเดิมถึงวันที่ 15 สิงหาคม)

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19