สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2563

17/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2563


ในวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 20.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 639 คน มีรายละเอียด ดังนี้

- กรุงโตเกียว 161 คน ซึ่งลดลงต่ำกว่า 200 คน/วันเป็นวันแรกหลังจากที่ 5 วันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อใหม่เกินกว่า 200 คน/วันมาโดยตลอด ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อใหม่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 50 (80 คน) และมีผู้ป่วยอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 2 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน
- จังหวัดโอซากา 71 คน
- จังหวัดคานากาวะ 51 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 50 คน
- จังหวัดโอกินาวา 38 คน
- จังหวัดไอจิ 43 คน
ทั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงอาจมีสาเหตุเนื่องจากมีการตรวจเชื้อน้อยในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลโอบ้ง (เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ) รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 16 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1,021 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 56,214 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 232 คน เพิ่มขึ้น 3 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 260 คน (2) จังหวัดโอซากา 147 คน (3) จังหวัดไอจิ 83 คน (4) จังหวัดคานากาวะ 80 คน (5) จังหวัดฟูกูโอกะ 74 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รวม 260 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 52 จากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด/ อายุระหว่าง 40-59 ปี ร้อยละ 23 / ร้อยละ 55 ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / ร้อยละ 45 ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ โดยส่วนใหญ่เป็นการติดจากสมาชิกในครอบครัว 43 คน ติดจากที่ทำงาน 23 คน ติดจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 13 คน ติดเชื้อจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 12 คน ติดจากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 8 คน และอื่น ๆ 19 คน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม หลายจังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อ 147 คน นับเป็นวันที่ 13 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คน โดยร้อยละ 57 จากจำนวนทั้งหมด ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / มีผู้ป่วยอาการรุนแรง 72 คน เพิ่มขึ้น 2 คนจากวันก่อนหน้า ซึ่งจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นสูงสุดในจังหวัดโอซากาเป็นประวัติการณ์
- จังหวัดไอจิ มีผู้ติดเชื้อ 83 คน โดยร้อยละ 62 อายุน้อยกว่า 39 ปี ผู้ติดเชื้อ 35 คน อยู่ในตัวเมืองนาโกยาโดยผู้ติดเชื้อ 14 คนไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่สถานดูแลเด็กเล็ก
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อ 80 คน ผู้ติดเชื้อ 48 อยู่ในตัวเมืองโยโกฮามา โดยมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ร้านคาราโอเกะและสถานดูแลเด็กเล็ก ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม มีผู้ติดเชื้อ 136 คน ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีผู้ติดเชื้อ 18 คนอยู่ที่ชมรมมวยปล้ำของมหาวิทยาลัย Nippon Sport Science ในเมืองโยโกฮามา
- จังหวัดฟูกูโอกะ มีผู้ติดเชื้อ 74 คน ร้อยละ 41 ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มอีก 5 คน
- จังหวัดโอกินาวา มีสถานการณ์น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย มีผู้ติดเชื้อใหม่รวม 60 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ 40 คน และร้อยละเกือบ 30 (17 คน) อายุมากกว่า 70 ปี / มีผู้รักษาในโรงพยาบาล 337 คน ซึ่งใช้เตียงรักษาสำหรับผู้ป่วยอาการน้อย-ปานกลางในโรงพยาบาลร้อยละ 91.6 / มีผู้ป่วยอาการรุนแรง 21 คน เพิ่มขึ้น 4 คน จากวันก่อนหน้า ซึ่งใช้เตียงรักษาผู้ป่วยอาการรุนแรงแล้วร้อยละ 67.7
- จังหวัดนารา มีผู้ติดเชื้อ 24 คน ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดย 19 คนอยู่ชมรมรักบี้ของมหาวิทยาลัย Tenri และกำลังตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ได้ประกาศเตือนขอให้ประชาชนระวังการเกิดโรคลมแดด เพิ่มเติมจากการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เนื่องจากมีผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี ถูกนำส่งโรงพยาบาลจากบ้านพัก เนื่องจากมีอาการโรคลมแดดเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ กรุงโตเกียวจะเร่งพิจารณาการจัดตั้งเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อว่า ผู้ใดจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล โรงแรม หรือที่พัก รวมทั้งจะขอให้รัฐบาลช่วยเตรียมระบบการแพทย์อย่างพอเพียงเพื่อแบ่งเบาภาระของสถานพยาบาล

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19