สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2563

18/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2563


ในวันที่ 18 สิงหาคม เวลา 17.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 600 คน (ยังขาดตัวเลขจากอีกหลายจังหวัด) มีรายละเอียด ดังนี้
- กรุงโตเกียว 206 คน ซึ่งกลับมามีจำนวนสูงกว่า 200 คนต่อวันอีกครั้ง (ก่อนหน้านี้ กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อใหม่เกินกว่า 200 คนต่อวัน เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน) หลังจากที่วานนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงเหลือ 161 คน
- จังหวัดคานากาวะ 84 คน
- จังหวัดไอจิ 57 คน
- จังหวัดชิบะ 38 คน
- จังหวัดนารา 37 คน
- จังหวัดโอกินาวา 33 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 17 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 644 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 56,857 คน ผู้ป่วยอาการรุนแรง 243 คน เพิ่มขึ้น 11 คนจากวันก่อนหน้า ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 161 คน
(2) จังหวัดโอซากา 71 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 51 คน
(4) จังหวัดฟูกูโอกะ 50 คน
(5) จังหวัดไอจิ 43 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รวม 161 คน ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีอายุระหว่าง 20-39 ปี / ร้อยละ 29 อายุระหว่าง 40-59 ปี / ร้อยละ 57 ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / ร้อยละ 43 ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ โดยส่วนใหญ่เป็นการติดจากสมาชิกในครอบครัว 27 คน (ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่สามีทำงานนอกบ้านและเมื่อติดเชื้อแล้วไม่ยอมไปรักษาตัวที่โรงแรมที่รัฐจัดไว้ให้เนื่องจากต้องการดูแลครอบครัวจึงนำมาติดภรรยาที่เป็นแม่บ้านและครอบครัว) ติดเชื้อจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 12 คน (กิจกรรมบาร์บีคิวกลางแจ้ง) ติดจากที่ทำงาน 6 คน ติดจากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน และอื่น ๆ 19 คน

นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงว่าสถานการณ์ขณะนี้เลยจุดสูงสุดแล้วหรือไม่ โดยตอบว่าต้องรอฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ แต่โดยปกติตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในวันจันทร์จะน้อยกว่าวันอื่นของสัปดาห์ อีกทั้งยังต้องเฝ้าระวังจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด หลังวันหยุดเทศกาลโอบ้งที่เพิ่งจบลงไป

สถานการณ์การติดเชื้อและสถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์ในจังหวัดอื่น ๆ ที่น่าสนใจดังนี้
- จังหวัดโอกินาวา ยังเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนประชากรสูงที่สุดในญี่ปุ่น โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีอัตราผู้ติดเชื้อใหม่ 33.7 คนต่อประชากร 1 แสนคน และมีอัตราเพิ่มสูงสุดในญี่ปุ่นเช่นนี้ติดต่อกันเป็นวันที่ 17 แล้ว (กรุงโตเกียวเป็นอันดับที่ 2 โดยมีอัตราผู้ติดเชื้อใหม่ 13.27 คนต่อประชากร 1 แสนคน) นอกจากนี้ ได้มีการใช้เตียงที่สำรองไว้สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 367 เตียง นับเป็นกว่าร้อยละ 93 แล้ว
- จังหวัดนารา มีจำนวนผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในกลุ่มนักกีฬารักบี้ของมหาวิทยาลัยเทนริ เพิ่มขึ้นเป็น 24 คนแล้ว
- จังหวัดโอซากา สถานการณ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดโอซากาน่าเป็นห่วง โดยในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมามีจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า มีจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงสูงที่สุดในญี่ปุ่น (70 คน) เพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งมีผู้ป่วยอาการรุนแรงเพียง 20 คน และมากกว่ากรุงโตเกียว 3 เท่า สาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในสถานสงเคราะห์คนชรา และสัดส่วนจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงต่อจำนวนเตียงในโรงพยาบาลที่สำรองไว้ทั้งหมด 188 เตียง เท่ากับร้อยละ 37.2 มากเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดโอกินาวา (ร้อยละ 61.3)

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19