สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563

19/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563


ในวันที่ 19 สิงหาคม เวลา 18.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 1,024 คน มีรายละเอียด ดังนี้

- กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อใหม่ 186 คน กลับมามีจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 200 คนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมมีผู้ติดเชื้อ 161 คน แต่เพิ่มสูงขึ้นเป็น 207 คนในวันที่ 18 สิงหาคม
- จังหวัดโอซากา 187 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 103 คน
- จังหวัดคานากาวะ 95 คน
- จังหวัดโอกินาวา 71 คน
- จังหวัดไอจิ 57 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 18 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 918 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 57,777 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 243 คน / ผู้เสียชีวิต 1,135 คน เพิ่มขึ้น 16 คนจากวันก่อนหน้า ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 207 คน
(2) จังหวัดโอซากา 185 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 84 คน
(4) จังหวัดไอจิ 57 คน
(5) จังหวัดฟูกูโอกะ 45 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รวม 207 คน โดยประมาณร้อยละ 54 เป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี / ร้อยละ 26 มีอายุระหว่าง 40-59 ปี / ร้อยละ 64 ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / ร้อยละ 36 (75 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ โดยส่วนใหญ่เป็นการติดจากสมาชิกในครอบครัว 24 คน ติดจากที่ทำงาน 23 คน และติดเชื้อจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 14 คน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม หลายจังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และมีรายละเอียดดังนี้

- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 185 คน มีผู้ป่วยอาการรุนแรง 65 คน / มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่โรงพยาบาลในเมืองไคสึกะ โดยมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 34 คน รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าวทั้งสิ้น 40 คน
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 57 คน / มีผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่โรงพยาบาลในเมืองโยโกฮามาเพิ่มขึ้นอีก 2 คน รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าวทั้งสิ้น 13 คน
- จังหวัดไอจิ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 57 คน / มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่โรงพยาบาลในเมืองนาโกยา โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3 คน รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าวทั้งสิ้น 14 คน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิกล่าวว่า จำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลงอาจเป็นผลจากการปิดบริการหรือลดระยะเวลาการเปิดให้บริการของสถานบันเทิงยามค่ำคืน และหวังว่า จำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงอีก ทั้งนี้ จังหวัดไอจิและเมืองนาโกยาจะให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือวันละ 10,000 เยน และสามารถได้รับเงินช่วยเหลือได้สูงสุดที่ 200,000 เยน
- จังหวัดนารา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 37 คน ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยทุกคนไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง และ 29 คนอยู่ชมรมรักบี้ของมหาวิทยาลัย Tenri รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในชมรมรักบี้ 53 คน

นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้แถลงต่อสื่อเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในญี่ปุ่น ดังนี้

- ก่อนหน้านี้ มีคนบางกลุ่มรู้สึกกังวลต่อการแพร่ระบาดในกรุงโตเกียวซึ่งพบผู้ติดเชื้อต่อวันเป็นจำนวนมาก หรือเป็นการแพร่ระบาดแบบพุ่งกระฉูด (overshoot) อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กรุงโตเกียวสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดแบบแบบพุ่งกระฉูดได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีการแพร่ระบาดสูงในจังหวัดโอกินาวาและจังหวัดไอจิ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งรู้สึกหมดหวังต่อรายงานตัวเลขผู้ป่วย ซึ่งมีทั้งสูงขึ้นและลดลงในแต่ละวัน โดยรัฐบาลจะปรึกษาคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อีกครั้งภายในเดือนนี้
- ต่อข้อสอบถามของผู้สื่อข่าวว่า เหตุใดรัฐบาลจึงไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอกินาวา รัฐมนตรี NISHIMURA ชี้แจงว่า ตนมิได้ต้องการกล่าวว่าจะไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่สิ่งสำคัญคือการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้ง และจากประสบการณ์ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า มีความจำเป็นต้องรักษาความสมดุลระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการปกป้องชีวิตประชาชนข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19