สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563

20/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563


ในวันที่ 20 สิงหาคม เวลา 18.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 1,152 คน มีรายละเอียด ดังนี้
- กรุงโตเกียว 339 คน เป็นวันแรกนับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 300 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-39 ปี จำนวน 183 คน (20-29 ปี จำนวน 111 คน / 30-39 ปี จำนวน 72 คน) คิดเป็นร้อยละ 54 และช่วงอายุ 40-59 ปี จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 26
- จังหวัดโอซากา 132 คน
- จังหวัดคานากาวะ 104 คน
- จังหวัดไอจิ 82 คน
- จังหวัดไซตามะและจังหวัดชิบะ 64 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 70 คน
- จังหวัดโอกินาวา 45 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/


ในวันที่ 19 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 1,072 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 58,848 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 239 คน / ผู้เสียชีวิต 1,149 คน เพิ่มขึ้น 14 คนจากวันก่อนหน้า ทั้งนี้ จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่มากที่สุดในญี่ปุ่นจำนวน 187 คน ซึ่งมากกว่ากรุงโตเกียวซึ่งครองอันดับ 1 มาเป็นเวลานานหลายเดือน รองลงมาได้แก่กรุงโตเกียว 186 คน / จังหวัดฟูกูโอกะ 103 คน / จังหวัดคานากาวะ 95 คน / จังหวัดโอกินาวา 71 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ


สถานการณ์การติดเชื้อที่น่าสนใจในจังหวัดต่าง ๆ ในวันที่ 19 สิงหาคม มีดังนี้
- จังหวัดโอซากา ผู้ติดเชื้อ 105 คนจากทั้งหมดจำนวน 187 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่โรงพยาบาลในเมืองไคสึกะ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน มิ.ย. 63 เป็นต้นมา / มีการติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นและหากไม่มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุโดยเร็ว ผู้ป่วยอาการรุนแรงอาจเพิ่มขึ้นถึง 100 คน/สัปดาห์ และมีผู้เสียชีวิตถึง 60 คน/สัปดาห์ นาย YOSHIMURA Hirofumi ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา จึงรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ และหากมีอาการเจ็บป่วย ขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ และเข้ารับการตรวจ PCR โดยทันที

- กรุงโตเกียว มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ร้อยละ 63 จากจำนวนทั้งหมด (118 จาก 186 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 37 (68 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ โดยส่วนใหญ่เป็นการติดจากสมาชิกในครอบครัว 20 คน ติดจากที่ทำงาน 18 คน ติดจากสถานศึกษา 7 คน และติดเชื้อจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 5 คน

- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 95 คน โดยไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ 46 คน / มีผู้ติดเชื้อ 26 คนอยู่ในตัวเมืองโยโกฮามา หนึ่งในผู้ติดเชื้อมาจากชมรมมวยปล้ำ มหาวิทยาลัย Nippon Sport Science University วิทยาเขตโยโกฮามา (ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อในชมรมดังกล่าวแล้ว 21 คน) / มีผู้ติดเชื้อ 29 คนในเมืองคาวาซากิ โดย 5 คนเป็นนักศึกษาชมรมบาสเก็ตบอล มหาวิทยาลัย Senshu (เดิมพบผู้ติดเชื้อ 1 คนจากชมรมดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา)

- จังหวัดโอกินาวา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 71 คน โดยนับเป็นวันที่ 5 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเกิน 70 คน โดยเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากวันก่อนหน้า นอกจากนี้ กองทัพสหรัฐฯ ได้รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในค่ายอีก 8 คน รวมทหารจากสหรัฐฯ ทั้งหมด 351 คนที่ติดเชื้อภายในฐานทัพ

- จังหวัดฮอกไกโด พบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในโรงพยาบาล Otaru General Hospital มีผู้ติดเชื้อรวม 16 คนจนถึงปัจจุบัน

นาย TATEDA Kazuhiro ประธานสมาคมโรคติดต่อแห่งญี่ปุ่นกล่าวว่า ปัจจุบันญี่ปุ่นกำลังอยู่ช่วงระบาดระลอกที่ 2 และอาจเกิดการระบาดระลอกที่ 3 และ 4 ในอนาคต ประชาชนจึงต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตร่วมกับการมีอยู่ของไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ดี นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่น ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ที่ผ่านมาไม่มีการบัญญัติความหมายของการระบาดระลอกที่ 2 แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไร ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นระลอกที่ใหญ่

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19