สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563

24/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563


ในวันที่ 24 สิงหาคม เวลา 18.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 464 คน มีรายละเอียด ดังนี้
- กรุงโตเกียว 95 คน นับเป็นวันแรกนับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม ที่กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยกว่า 100 คนต่อวัน
- จังหวัดโอซากา 60 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 51 คน
- จังหวัดไอจิ 43 คน
- จังหวัดคานากาวะ 39 คน
- จังหวัดชิบะ 27 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 23 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 745 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 62,791 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 254 คน / ผู้เสียชีวิต 1,190 คน เพิ่มขึ้น 9 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 212 คน
(2) จังหวัดโอซากา 121 คน
(3) จังหวัดฟูกูโอกะ 63 คน
(4) -(5) จังหวัดคานากาวะ และ จังหวัดไอจิ 50 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
- กรุงโตเกียว
o เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม มีผู้ติดเชื้อใหม่ 212 คน นับเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 200 คน / ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี รวม 109 คน หรือประมาณร้อยละ 51 / 40-59 ปี รวม 57 คน หรือประมาณร้อยละ 27
o ร้อยละ 56 จากจำนวนทั้งหมด (118 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 44 (93 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 44 คน ติดจากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 11 คน ติดจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 11 คน ติดจากที่ทำงาน 7 คน ติดจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 2 คน
o เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่บริษัทในกรุงโตเกียว (24 คนไม่มีอาการ) รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในบริษัทดังกล่าวทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมดของบริษัท
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 121 คน นับเป็นวันที่ 6 ติดต่อกันที่จำนวนผู้ติดเชื้อเกิน 100 คน โดย 58 คนอยู่ที่ตัวเมืองโอซากา / ผู้ติดเชื้อ 62 คนไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / ผู้ติดเชื้อ 26 คนอายุมากกว่า 70 ปี และมีผู้ป่วยอาการรุนแรง 68 คนซึ่งเพิ่มขึ้น 2 คนจากวันก่อนหน้า
- จังหวัดฟูกูโอกะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 63 คน โดย 36 คนอยู่ที่ตัวเมืองฟูกูโอกะ / เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม จังหวัดฟูกูโอกะ ได้ยกเลิกการขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อนนานกว่า 2 ชั่วโมงและขอไม่ให้ไปมากกว่า 1 ร้าน
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 50 คน โดยร้อยละ 50 จากจำนวนทั้งหมด (25 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / 29 คนเป็นการแพร่ระบาดในเมืองโยโกฮามา และมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ชมรมมวยปล้ำของ Nippon Sport Science University รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในชมรมดังกล่าวทั้งสิ้น 26 คน
- จังหวัดไอจิ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 50 คน โดยผู้ติดเชื้ออายุมากกว่า 60 ปี 39 คน / ผู้ติดเชื้อ 27 คนอยู่ในตัวเมืองนาโกยา โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่โรงพยาบาล รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าวทั้งสิ้น 34 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม จะยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัด แต่ยังขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด
- จังหวัดฟูกูชิมะ เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม มีผู้ติดเชื้อใหม่ 7 คน (รวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2 คน) จากการฝึกซ้อมชมรมขับร้องประสานเสียง รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 45 คน แม้ทุกคนจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว ได้แก่ ใส่ face shield เว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร และเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ จังหวัดจึงกำลังพิจารณาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดจากการฝึกซ้อมขับร้องประสานเสียงอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 63 กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้เพิ่มให้ทุกคนที่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชั่น COCOA ว่ามีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ ทั้งผู้ที่มีอาการและไม่มีอาการ สามารถเข้ารับการตรวจเชื้อจากสถานอนามัยได้ จากเดิมที่ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนฯ ยังไม่สามารถเข้ารับการตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ ทั้งนี้ สถานะ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 63 เวลา 05.00 น. มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นดังกล่าวแล้วจำนวนประมาณ 14.16 ล้านราย

เมื่อ 21 สิงหาคม 63 คณะผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลญี่ปุ่นได้เห็นชอบว่า หากมีวัคซีนแล้ว จะให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสฯ เป็นกลุ่มแรก

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19