สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563

25/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 18.00 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 642 คน (ยังขาดตัวเลขจากบางจังหวัด) มีรายละเอียด ดังนี้
- กรุงโตเกียว 182 คน โดยกลับมามีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คนอีกครั้ง หลังจากที่วานนี้ (24 สิงหาคม) มีผู้ติดเชื้อใหม่เพียง 95 คน ผู้ติดเชื้อร้อยละ 45 (82 คน) มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 32 (58 คน) มีอายุระหว่าง 40-59 ปี
- จังหวัดโอซากา 119 คน
- จังหวัดคานากาวะ 57 คน
- จังหวัดไอจิ 43 คน
- จังหวัดชิบะ 33 คน
- จังหวัดโอกินาวา 32 คน
- จังหวัดไซตามะ 29 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 24 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 493 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 63,284 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 259 คน เพิ่มขึ้น 5 คนจากวันก่อนหน้า/ ผู้เสียชีวิต 1,203 คน เพิ่มขึ้น 13 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ 
(1) กรุงโตเกียว 95 คน 
(2) จังหวัดโอซากา 60 คน 
(3) จังหวัดฟูกูโอกะ 51 คน 
(4) จังหวัดไอจิ 43 คน และ 
(5) จังหวัดคานากาวะ 39 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินสถานการณ์ COVID-19 ในญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้ข้อสรุปว่า ปัจจุบันสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อได้เลยจุดสูงสุดมาแล้ว แต่ไม่อาจบอกได้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ และจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไป

กรุงโตเกียวได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงต่ำกว่า 100 คนวานนี้ว่า อาจเป็นผลจากการที่ประชาชนให้ความร่วมมือไม่ออกจากบ้านตามคำขอของกรุงโตเกียว อย่างไรก็ดี วันก่อนหน้าเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จึงอาจทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่าปกติและอาจไม่ได้สะท้อนจำนวนที่แท้จริง จึงจำเป็นต้องดูแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อหลังจากนี้ต่อไปด้วย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม จังหวัดไอจิประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินภายในจังหวัดอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี ขอความร่วมมือประชาชนไม่เดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ หากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และเพิ่มความระมัดระวังการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีนาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่น และนาย KATO Katsunobu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น มีมติว่า ยังจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆ ไม่เกิน 5,000 คนจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19