กิจกรรมจิตอาสา : ให้เลือด ต่อชีวิต ลดวิกฤต การสูญเสีย

กิจกรรมจิตอาสา : ให้เลือด ต่อชีวิต ลดวิกฤต การสูญเสีย


ให้เลือด ต่อชีวิต ลดวิกฤต การสูญเสีย 

จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เป็นเหตุให้ผู้บริจาคโลหิตมีความกังวลในการเดินทางมาบริจาคโลหิต ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงจนขณะนี้มีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 160 แห่ง ที่ต้องใช้โลหิตในการผ่าตัด รวมทั้งผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจำ 

กิจกรรม "ให้เลือด ต่อชีวิต ลดวิกฤต การสูญเสีย" หนึ่งโครงการดี ๆ จากกลุ่มจิตอาสา 904 เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=321135758941194&extid=b6NYs6JBcuevKz62