สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563

26/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 20.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 894 คน รายละเอียด ดังนี้

- กรุงโตเกียว 236 คน กรุงโตเกียวกลับมามีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 200 คน/วันอีกครั้ง หลังจากลดต่ำกว่า 200 คน/วันมาได้เพียง 3 วันต่อกัน (ตั้งแต่ 23 สิงหาคม)
- จังหวัดโอซากา 119 คน
- จังหวัดคานากาวะ 85 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 60 คน
- จังหวัดไซตามะ 54 คน
- จังหวัดไอจิ 50 คน
- จังหวัดชิบะ 43 คน
- จังหวัดโอกินาวา 33 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

วันที่ 25 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 718 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 64,002 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 252 คน ลดลง 7 คนจากวันก่อนหน้า/ ผู้เสียชีวิต 1,217 คน เพิ่มขึ้น 14 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่
 (1) กรุงโตเกียว 182 คน
(2) จังหวัดโอซากา 119 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 57 คน
(4) จังหวัดฟูกูโอกะ 53 คน
(5) จังหวัดไอจิ 43 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
- กรุงโตเกียว
• มีผู้ติดเชื้อใหม่ 182 คนโดยกลับมามีจำนวนผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คนอีกครั้ง / ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี รวม 82 คน หรือประมาณร้อยละ 45 / 40-59 ปี รวม 58 คน หรือประมาณร้อยละ 32 และอายุมากกว่า 60 ปี 30 คน
• ร้อยละ 63 จากจำนวนทั้งหมด (114 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 37 (67 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 14 คน จากสมาชิกในครอบครัว 13 คน จากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 9 คน จากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 5 คน และจากที่ทำงาน 5 คน
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 119 คน โดย 76 คนไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และผู้ติดเชื้อ 16 คนอายุมากกว่า 70 ปี / มีผู้ป่วยอาการรุนแรงรวมทั้งสิ้น 72 คน เพิ่มขึ้น 5 คนจากวันก่อนหน้า ซึ่งจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นสูงสุดในจังหวัดโอซากาเป็นประวัติการณ์ / มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน และรวมจำนวนผู้เสียชีวิตในเดือนสิงหาคมทั้งสิ้น 44 คน ซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นรายเดือนที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของจังหวัดโอซากา / จังหวัดกล่าวว่า เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ครอบครัวและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่สถานพยาบาลหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสฯ
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 57 คน โดย 38 คนไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คนเป็นพนักงานประจําสถานีรถไฟของ JR / มีนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเมืองโยโกสึกะ 1 คน และครูโรงเรียนประถมศึกษาในเมืองมิอูระ 1 คน ติดเชื้อ ทั้งสองโรงเรียนจะปิดชั่วคราวระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม
- จังหวัดฟูกูโอกะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 53 คน โดย 38 คนอยู่ที่ตัวเมืองฟูกูโอกะ โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่โรงพยาบาลในเมืองฟูกูโอกะ รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าวทั้งสิ้น 19 คน นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่โรงพยาบาล Seishukai รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าวทั้งสิ้น 68 คน
- จังหวัดไอจิ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 43 คน โดยมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่โรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุหลายแห่ง
- จังหวัดชิสึโอกะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 8 คน โดย 5 คนเป็นการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่โรงงานในเมืองชิสึโอกะ แม้โรงงานฯ จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างดี เมืองชิสึโอกะจึงประเมินว่า อาจเกิดการแพร่ระบาดในช่วงพักกลางวันซึ่งพนักงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย

นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่น กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสฯ ในกรุงโตเกียว มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงจากจุดสูงสุดเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไป นอกจากนี้ รัฐมนตรี NISHIMURA กล่าวว่า จะขอให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์และพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้กรุงโตเกียวเข้าร่วมโครงการ Go To Travel ในที่ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญในเดือนกันยายน 2563

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้ผู้ฝึกงานทางเทคนิคซึ่งไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ แม้จะเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว สามารถรับงานประเภทใหม่ได้อย่างถูกต้อง (re-employment) นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นระยะยาว ย่าน Yotsuya กรุงโตเกียว จะจัดตั้งศูนย์ให้บริการคำปรึกษา Free Dial 14 ภาษา เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นร้องขอพำนักหรือทำงานสำหรับผู้ฝึกงานทางเทคนิคชาวต่างชาติ


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19