กิจกรรมจิตอาสา : [ จิตอาสาพระราชทาน มาปลูกต้นไม้กันเยอะๆ นะ ]

กิจกรรมจิตอาสา : [ จิตอาสาพระราชทาน มาปลูกต้นไม้กันเยอะๆ นะ ]


[ จิตอาสาพระราชทาน มาปลูกต้นไม้กันเยอะๆ นะ ]

หลากคำพูด... หลายความเห็นมากมาย... ต่อปัญหาผืนป่าที่กำลังถูกทำลาย ทั้งจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า และการกระทำของมนุษย์ ว่าใครควรแก้ไข? ใครควรรับผิดชอบ?
น้องๆ กลุ่ม Youth Power พลังเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุขสู่สังคม รณรงค์ให้ทุกคนมาร่วมกันทำความดี ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันปลูกป่า คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติด้วยกัน

"ความสมบูรณ์ของป่าไม้จะกลับมา หากเด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า ด้วยการนำพาของผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม"
https://youtu.be/98NJAuB06Awติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsa/posts/333224178089035