สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563

27/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563


ในวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 18.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 837 คน มีรายละเอียด ดังนี้
- กรุงโตเกียว 250 คน
- จังหวัดโอซากา 94 คน
- จังหวัดคานากาวะ 66 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 64 คน
- จังหวัดไซตามะ 51 คน
- จังหวัดชิบะ 45 คน
- จังหวัดไอจิ 39 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

วันที่ 26 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ ญี่ปุ่น จำนวน 903 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 64,904 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 246 คน ลดลง 6 คนจากวันก่อนหน้า/ ผู้เสียชีวิต 1,230 คน เพิ่มขึ้น 13 คนจากวันก่อนหน้า (เอกสารแนบ)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 19,846 คน
(2) จังหวัดโอซากา 8,139 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 4,600 คน
(4) จังหวัดไอจิ 4,332 คน
(5) จังหวัดฟูกูโอกะ 4,282 คน

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 236 คน
(2) จังหวัดโอซากา 119 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 85 คน
(4) จังหวัดฟูกูโอกะ 60 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 54 คน

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวประจำวันที่ 26 สิงหาคม ดังนี้
- มีผู้ติดเชื้อใหม่ 236 คน / ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี รวม 117 คน หรือประมาณร้อยละ 50 / 40-59 ปี รวม 68 คน หรือประมาณร้อยละ 29 นอกจากนี้ อายุต่ำกว่า 20 ปี 11 คน และอายุมากกว่า 60 ปี 40 คน
- ร้อยละ 61 จากจำนวนทั้งหมด (144 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 39 (62 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 47 คน จากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 10 คน จากที่ทำงาน 9 คน จากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 7 คน และจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 4 คน
- กรุงโตเกียวได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อว่า สาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากการติดจากสมาชิกในครอบครัว จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุภายในบ้าน อีกทั้งกล่าวถึงจำนวนผู้ติดเชื้อว่า จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงกว่าเมื่อช่วงต้นเดือนที่บางวันมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 400 คน อย่างไรก็ดี จะต้องดูแนวโน้มและจำนวนผู้ติดเชื้อหลังจากนี้ในระยะยาวก่อนจะสามารถสรุปได้ว่า สถานการณ์การติดเชื้อปรับตัวดีขึ้น เพราะหากชะล่าใจ จำนวนผู้ติดเชื้ออาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกได้เช่นกัน

นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่น กล่าวต่อผู้สื่อข่าวตรงกันว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาว่าสมควรรวมกรุงโตเกียวเข้าในโครงการ Go To Travel แล้วหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อของกรุงโตเกียวเลยจุดสูงสุดเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมา และกรุงโตเกียวมีประชากรจำนวนมาก หากรวมกรุงโตเกียวเข้าในโครงการฯ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็จะได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19