สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2563

28/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2563


ในวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 20.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 869 คน มีรายละเอียด ดังนี้
- กรุงโตเกียว 226 คน
- จังหวัดโอซากา 106 คน
- จังหวัดคานากาวะ 75 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 66 คน
- จังหวัดไซตามะ 56 คน
- จังหวัดไอจิ 51 คน
- จังหวัดโอกินาวา 43 คน
- จังหวัดชิบะ 39 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

วันที่ 27 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 865 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 65,769 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 238 คน ลดลง 8 คนจากวันก่อนหน้า/ ผู้เสียชีวิต 1,241 คน เพิ่มขึ้น 11 คนจากวันก่อนหน้า โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ 
(1) กรุงโตเกียว 250 คน 
(2) จังหวัดโอซากา 94 คน 
(3) จังหวัดไซตามะ 69 คน 
(4) จังหวัดคานากาวะ 66 คน 
(5) จังหวัดฟูกูโอกะ 64 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจของวันที่ 27 สิงหาคม มีดังนี้
- กรุงโตเกียว
· มีผู้ติดเชื้อใหม่ 250 คน / ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี รวม 129 คน หรือประมาณร้อยละ 51 / 40-59 ปี รวม 60 คน หรือประมาณร้อยละ 24
· ร้อยละ 60 จากจำนวนทั้งหมด (149 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 40 (101 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 38 คน จากที่ทำงาน 12 คน จากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 9 คน จากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 8 คน และจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 5 คน
· กรุงโตเกียวขอความร่วมมือร้านอาหารและเครื่องดื่มทั้งที่จำหน่ายสุราและไม่จำหน่ายสุรา รวมถึงร้านคาราโอเกะ ใน 23 เขตของกรุงโตเกียว ขยายระยะเวลาการปิดกิจการภายใน 22.00 น. ไปเป็นจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 และเตรียมให้เงินชดเชยเพิ่มเติมอีก 1.5 แสนเยนต่อร้าน
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 94 คน โดย 48 คนไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และผู้ติดเชื้อ 43 คนอายุน้อยกว่า 30 ปี / มีผู้ป่วยอาการรุนแรงรวมทั้งสิ้น 58 คน เพิ่มขึ้น 10 คนจากวันก่อนหน้า / มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่สถานดูแลผู้สูงอายุเมืองไดโท โดยทุกคนอายุมากกว่า 70 ปี
- จังหวัดไซตามะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 69 คน โดย 1 คนเป็นคนต่างชาติที่ติดเชื้อจากสามีซึ่งติดเชื้อจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อนที่มีการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนมาก่อน รวมจำนวนผู้ติดเชื้อจากงานเลี้ยงดังกล่าวทั้งสิ้น 56 คน นอกจากนี้ ยังมีเด็กชายที่สถานดูแลเด็กติดเชื้อเพิ่มอีก 1 คน รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในสถานสงเคราะห์ดังกล่าว 13 คนและกำลังตรวจ PCR ในเด็กที่มีความเสี่ยงอีก 17 คน
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 66 คน โดย 35 คนไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อและผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ติดเชื้อจากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อใหม่ 1 คนเป็นเจ้าหน้าที่ Fujiko F. Fujio Museum (พิพิธภัณฑ์โดราเอม่อน) พิพิธภัณฑ์ฯ จึงปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม
- จังหวัดฟูกูอิ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 13 คน ซึ่งทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดฟูกูอิ โดยมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 10 คนที่ติดเชื้อใหม่จากร้านคาราโอเกะที่มีอาหารเสิร์ฟ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูอิจึงได้ประกาศขอให้ร้านคาราโอเกะที่มีอาหารเสิร์ฟ ปิดกิจการชั่วคราวระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-10 กันยายน และขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ
- จังหวัดโอกินาวา ตัดสินใจประกาศขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้ง จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 29 สิงหาคม ไปสิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสัปดาห์ที่จะถึง (ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-2 กันยายน) ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลโอบ้งของจังหวัดโอกินาวา

วันที่ 28 สิงหาคม นายกรัฐมนตรีอาเบะประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ (มีอาการป่วยจากโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ) การประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างกะทันหันของนายกรัฐมนตรีอาเบะก่อให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดความชะงักงันในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19