กิจกรรมจิตอาสา : [ "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19" พระมหากรุณาธิคุณ ปัดเป่าทุกข์ให้ปวงประชา ]

กิจกรรมจิตอาสา : [ "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19" พระมหากรุณาธิคุณ ปัดเป่าทุกข์ให้ปวงประชา ]

[ "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19" พระมหากรุณาธิคุณ ปัดเป่าทุกข์ให้ปวงประชา ]

พระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในช่วงวิกฤตของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พระราชทานพระราชานุญาต ให้นำที่ดินใน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 30 ฟาร์ม จาก 17 จังหวัดทั่วประเทศ มาใช้สนับสนุนการจ้างงาน เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาขาดรายได้ มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้อมนำโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ จัดทำโครงการพระราชทาน "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19"

ดังพระราโชบาย "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ที่มา : YouTube Channel "Sermsin เสริมสิน" :https://youtu.be/gdh4O6ajBDw


#covid19 #โควิด19 #ฟาร์มตัวอย่าง #พระมหากรุณาธิคุณ #พระราโชบาย
#จิตอาสาพระราชทาน
#RoyalThaiVolunteers
#RTV


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsa/posts/323611712383615