สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 กันยายน 2563

01/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 กันยายน 2563


ในวันที่ 1 กันยายน เวลา 20.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 630 คน มีรายละเอียด ดังนี้
- กรุงโตเกียว 170 คน นับเป็นวันที่ 3 ที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เกินกว่า 100 คน แต่ไม่ถึง 200 คน
- จังหวัดโอซากา 114 คน
- จังหวัดคานากาวะ 59 คน
- จังหวัดไซตามะ 46 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 38 คน
- จังหวัดอิชิคาวะ 27 คน
- จังหวัดไอจิ 24 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 31 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 429 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 69,228 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 236 คน เพิ่มขึ้น 2 คนจากวันก่อนหน้า / ผู้เสียชีวิต 1,298 คน เพิ่มขึ้น 12 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 100 คน
(2) จังหวัดโอซากา 53 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 50 คน
(4) จังหวัดไอจิ 42 คน
(5) จังหวัดฟูกูโอกะ 30 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงโตเกียว ดังนี้
- มีผู้ติดเชื้อใหม่ 100 คน / ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี รวม 50 คน หรือร้อยละ 50 / 40-59 ปี รวม 30 คน หรือร้อยละ 30 และอายุมากกว่า 60 ปี 14 คน
- ร้อยละ 49 จากจำนวนทั้งหมด (49 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 51 (51 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 25 คน จากที่ทำงาน 10 คน จากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 7 คน จากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 4 คน และจากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 3 คน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นาย YOSHIMURA Hirofumi ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา ประกาศยกเลิกการขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดโอซากา ไม่ให้รวมตัวกินเลี้ยงสังสรรค์มากกว่า 5 คนขึ้นไป เนื่องจากสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ดี ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสังสรรค์ที่ไม่จำเป็นระหว่างวันที่ 1-18 กันยายน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อผ่านทางน้ำลายได้ง่าย นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ง่าย เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ทำงานในสถานสงเคราะห์และสถานพยาบาลเพิ่มความระมัดระวังป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศบนเว็บไซต์ ขอความร่วมมือผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังในการใส่หน้ากากอนามัยให้เด็กเล็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าเรียนประถมศึกษา เนื่องจากอาจก่อให้เกิดโรคลมแดดหรือหายไม่ออก และเน้นย้ำมิให้ใส่หน้ากากอนามัยให้เด็กอ่อนที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีครึ่งซึ่งไม่สามารถถอดหน้ากากอนามัยเองได้ กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นยังได้ประกาศแจ้งสถานเลี้ยงเด็กว่า “ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากให้เด็กอ่อนภายในสถานเลี้ยงเด็ก” และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ถอดหน้ากากอนามัยได้ หากรอบข้างไม่มีบุคคลอื่น ๆ อยู่ใกล้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่อากาศร้อนและความชื้นสูง หรือในชั้นเรียนพลศึกษา เป็นต้น


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19