สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563

02/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563


วันที่ 2 กันยายน เวลา 18.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 583 คน มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียวมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 141 คน นับเป็นวันที่ 4 ที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เกินกว่า 100 คน แต่ไม่ถึง 200 คน
- จังหวัดโอซากา 96 คน
- จังหวัดคานากาวะ 76 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 49 คน
- จังหวัดไซตามะ 31 คน
- จังหวัดไอจิ 28 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 1 กันยายน มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 633 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 69,154 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 234 คน ลดลง 2 คนจากวันก่อนหน้า / ผู้เสียชีวิต 1,313 คน เพิ่มขึ้น 13 คนจากวันก่อนหน้า / จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ 
(1) กรุงโตเกียว 170 คน 
(2) จังหวัดโอซากา 114 คน 
(3) จังหวัดคานากาวะ 59 คน 
(4) ไซตามะ 46 คน 
(5) จังหวัดฟูกูโอกะ 38 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
- กรุงโตเกียว
• ผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 170 คน นับเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 100 คนแต่ต่ำกว่า 200 คน ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี รวม 86 คน (ประมาณร้อยละ 50) / 40-59 ปี รวม 45 คน (ประมาณร้อยละ 26) และอายุมากกว่า 60 ปี 27 คน
• ร้อยละ 55 จากจำนวนทั้งหมด (94 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 45 (76 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว (20 คน) จากที่ทำงาน 14 คน จากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 14 คน จากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 11 คน และจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 4 คน
• ผู้ป่วยอาการรุนแรง 29 คน โดยประมาณร้อยละ 70 (20 คน) มีอายุมากกว่า 60 ปี
• พบผู้ติดเชื้อเป็นครั้งแรกบนเกาะอิซุโอชิมะ ซึ่งเป็นเกาะในเขตกรุงโตเกียว จำนวน 4 คน โดยในเมืองฯ ไม่มีโรงพยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 กรุงโตเกียวจึงย้ายผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลบนเกาะ Honshu โดยเฮลิคอปเตอร์ และกำลังตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อประมาณ 400 คน
• ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า หมู่เกาะของกรุงโตเกียวดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอยู่แล้ว แต่จะตรวจสอบอย่างรวดเร็วและดำเนินการมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ที่อาศัยบนหมู่เกาะต่อไป
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 114 คน ร้อยละ 48 จากจำนวนทั้งหมด (55 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / ผู้ป่วยอาการรุนแรงรวม 61 คน / ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองโทโยนากะ
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 59 คน โดยร้อยละ 62 จากจำนวนทั้งหมด (37 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / มีผู้ติดเชื้อเพิ่มที่โรงพยาบาลในเมืองโยโกสึกะ และชมรมมวยปล้ำของ Nippon Sport Science University แห่งละ 1 คน โดยทั้งคู่เป็นผู้ที่เคยตรวจ PCR แล้วได้ผลเป็นลบ แต่มีอาการป่วย หรือมีปัญหาการรับรู้ทางด้านกลิ่น และเมื่อตรวจซ้ำอีกครั้งหนี่งจึงพบผลเป็นบวก
- จังหวัดไซตามะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 46 คน โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัวในเมืองไซตามะ

นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำมากที่สุดตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลก สิ่งแรกที่จำเป็นคือจะต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปให้ได้ และต่อคำถามของผู้สื่อข่าวว่า รัฐบาลชุดใหม่จะคงนโยบายเศรษฐกิจ Abenomics ซึ่งรวมถึงนโยบายการผ่อนคลายทางการเงินจำนวนมากและนโยบายการคลังเชิงรุกหรือไม่นั้น นาย SUGA ตอบว่า อันดับแรกจำเป็นต้องดำเนินการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ พร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมากที่สุด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหามาตรการที่สามารถดำเนินนโยบายทั้งสองด้านไปพร้อม ๆ กันได้

นาย SUGA ได้แถลงเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว Go To Travel ว่า ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ มีผู้ใช้บริการแล้วอย่างน้อย 5,560,000 คน และในจำนวนดังกล่าว พบผู้ติดเชื้อไวรัสฯ จำนวน 6 คน ส่วนการจะเพิ่มกรุงโตเกียวเข้าไปในโครงการนั้น จะต้องรอการตัดสินใจการประเมินสถานการณ์การติดเชื้อจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19